4,2 millió hrivnya a pedagógusok bérezésére, egymillió az egészségügy szükségleteire Vitalij Ljubka tanácselnök a járási tanács által elfogadott határozatokról

Múlt héten a járási tanács  soron kívüli ülésén a képviselők az oktatási és egészségügyi  ágazat aktuális és halasztást nem tűrő kérdéseit tekintették át. Az azon elfogadott határozatokat  kommentálta Vitalij Ljubka, a Nagyszőlősi Járási Tanács elnöke.
–A tanácsülés a viták és  nézetkülönbségek ellenére eredményes volt, sikerült  elfogadnunk  a legfontosabb határozatokat, biztosítani tudtuk a pedagógusok bérének emelését, pénzeszközöket utaltunk ki gyógyszerek beszerzésére, az utak javítására, beadvánnyal  fordultunk az ország vezetőihez, melyben kértük  a gáz  alapdíjáról szóló  határozat eltörlését.  A képviselők megértést tanúsítottak Iván  Klyofa, az oktatási és tudományos dolgozók szakszervezete járási bizottsága elnökének beadványa iránt, melyben kérte a járás pedagógusai munkabérének szabályozását. A tanácsülésen döntés született, melynek értelmében  emelkedik az  oktató-nevelő  komplexumok, az óvodák, az iskolán kívüli munka szervezésével foglalkozó intézmények, az iskolaközi  termelési-tankombinátok, az oktatási  főosztály módszertani  kabinetjei  dolgozóinak  bértarifája.  Ez a döntés  végső  soron ahhoz vezetett, hogy az  oktatásban egészben véve még nagyobb lett a deficit. Örvendetes, hogy a képviselők  figyelembe vették Albok Ödön, a költségvetési bizottság elnökének  véleményét és  lefaragtak ebből a deficitből  azáltal, hogy 4,2 millió  hrivnyát  csoportosítottak át e  célra. Az azt megelőző tanácsülésen pedig a  képviselők 8,5 millió hrivnyát irányoztak elő a pedagógusok bérének folyósítására—nyilatkozta a tanácselnök.—Úgyszintén  sikerült  egymillió  hrivnyát  előirányozni az egészségügy  szükségleteinek fedezésére, ebből a pénzből gyógyszereket vásárolnak a daganatos megbetegedésben szenvedők számára, azonkívül  sebészeti műszereket,  pénzt utalnak ki a járási  kórházban a legszükségesebb javítási munkálatok végzésére, elkészítik a betegfelvételi osztály  tatarozásához  szükséges terv-költségvetési okmányokat, ugyanis annak állapota siralmas.
A másik fontos kérdés az Ilosva—Nagyszőlős útszakasz  javításának  társfinanszírozása. Köszönet a képviselőknek  azért, hogy ezt a kérdést  végig  tudtuk  vinni és 650 000  hrivnyát irányoztak elő a  javítási munkálatok végzésére, a regionális fejlesztési állami alappal közösen e fontos feladat megvalósítására összesen  6,5 millió  hrivnya jut.
Azonkívül a járási  tanács képviselői egyhangúlag  megszavazták a 2017. évi  járási  költségvetésről szóló határozat azon  pontjának eltörlését, mely  jogot  biztosítana  a járási  közigazgatásnak az ülések közötti időszakban a pénzek elosztására a költségvetési  bizottsággal történő  egyeztetés  alapján.  Mostantól kizárólag az ülésteremben dől el, milyen  célokra irányoznak elő pénzeszközöket.
A képviselők nem helyezkedtek a külső szemlélő álláspontjára  a gáz alapdíjának  bevezetését  illetően sem. Beadvánnyal  fordultak a Miniszteri Kabinethez, az államfőhöz, az energetika és a kommunális szolgáltatások szférájában az állami szabályozással  foglalkozó nemzeti bizottsághoz. Megnyugtató, hogy időközben  az alapdíj bevezetését eltörölték.
Végezetül szeretném  köszönteni a járás polgárait, a képviselőket  húsvét magasztos ünnepe alkalmából. Kérjük a Mindenhatót áldja, segítse meg népüket, országunkat, adjon  békességet, boldogságot nekünk.  Erőt, egészséget, kitartást, lelkesedést mindnyájuknak.
Krisztus feltámadott!
A járási tanács  sajtószolgálata.


Comments are closed.