A 2015. ÉVI JÁRÁSI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL

A 2015. évben a járási költségvetés általános és speciális alapjaiba a költségvetések közötti transzferek nélkül összesen 72710700 hrivnya adó és illeték (kötelező befizetés) került átutalásra, ami 65,7 százalékkal, 28835900 hrivnyával több, mint a 2014. évben, amikor ez az összeg 43874800 hrivnya volt.

A járási büdzsé általános alapjainak bevételei 64742600 hrivnyát tettek ki, ami a pontosított terv 110,5 százaléka, az előző évi tényleges bevételeknek pedig 163,2 százaléka (39669800 hrivnya).
A költségvetés alapvető bevételi forrása a természetes személyek jövedelemadója, melynek részaránya az általános alapokban 99,4%. Az elmúlt év eredményei azt mutatják, hogy az említett adónem összege 64351700 hrivnyát tett ki, ami a módosítások figyelembe vételével is a tervezettnek 110,1%. A túlteljesítés összeg 5884700 hrivnya. A 2014-es évhez viszonyítva a bevételek növekedése 63,4 százalékos, ami 24963000 hrivnyát jelent.

A speciális alapok bevételei 7968100 hrivnyát tettek ki, ami az évi pontosított mutató 102,0 százaléka. A 2014. évhez viszonyítva a növekedés 189,5 százalékos. A speciális alap fő bevételi forrása a költségvetési intézmények saját bevételei (99,1 százalék). Az elmúlt évben a bevételek 7898500 hrivnyát tettek ki a 2014. évi 4135500 hrivnyával szemben. A növekedés 1,9-szeres.
A minden szintű költségvetésekből az általános és a speciális alap 516217200 hrivnya összegű szubvenciót és dotációt kapott a tervezett 519088100 hrivnyával szemben. A transzferek összege az egy évvel korábbihoz viszonyítva 79025000 hrivnyával nőtt.

A járási költségvetésben az általános és a speciális alap kiadási 2015-ben 580430800 hrivnyát tettek ki, a pontosított tervben előirányzott 599195600 hrivnyával szemben. Az előirányzatok végrehajtása 96,9 százalékos. A 2014. évhez viszonyítva a járási költségvetés kiadásainak növekedése 110566400 hrivnya.
Tavaly a kiadásokat a főbb ágazatokban 96,5 százalékban sikerült finanszírozni.
Az oktatási ágazat kiadásai 183923900 hrivnyát tettek ki. A transzferek nélkül a járási költségvetés kiadási részének ez 31,7 százalékát teszi ki. Az egy évvel korábbi időszakhoz viszonyítva az oktatási ágazatra tavaly 31635000 hrivnyával többet fordítottak.

Az egészségügyi ágazat kiadása a múlt évben 85409600 hrivnya volt. Ez a kiadások összességének 14,7 százaléka. A fentebb említett összegből finanszírozták a járási kórház, a királyházi nagyközségi körzeti kórház, a királyházi vasúti kórház, 32 járóbeteg-rendelő és 16 felcser-szülészeti állomás működését. Az egészségügyi ágazatban jóváhagyott programok finanszírozására 1068300 hrivnya jutott. A 2014. évhez viszonyítva az említett ágazat kiadásainak fedezésére 19532700 hrivnyával többet fordítottak.

A lakosság szociális védelmére 209545300 hrivnya jutott, ami a kiadások 36,1 százaléka. Ebből az összegből biztosították a territoriális központ, az ifjúság szociális központjának működését, megfelelően 2566100 és 394800 hrivnya összegben. A járási költségvetésből nyújtanak pénzügyi támogatást a jóváhagyott programok értelmében a társadalmi és a veterán szervezeteknek. Erre a célra tavaly 376000 hrivnyát fordítottak. A járás az állami büdzséből e kifizetések fedezésére 205285800 hrivnya szubvenciót kapott.

A kultúra ágazatának kiadásai 15894100 hrivnyát tettek ki, ami a költségvetés kiadási részének 2,7 százaléka. A kulturális programok finanszírozására 42600 hrivnya került kiutalásra. Az egy évvel korábbi időszakhoz viszonyítva tavaly erre az ágazatra 1091000 hrivnyával több jutott.
A testnevelés és a sport fejlesztésére 2258500 hrivnyát költöttek, a kiadásokat 96,4 százalékban sikerült fedezni. Az évi pontosított terv 2342400 hrivnya volt.
Tavaly a járási költségvetés általános alapjainak maradványösszegét, 13023000 hrivnyát a kiadások fedezésére fordították.

A költségvetés fejlesztési alapjának kiadásaira 7217400 hrivnyát fordítottak, ami az évi pontosított tervnek a 75,6 százaléka (a pontosított tervmutató 9543300 hrn. volt). Az oktatási objektumokra 5359100 hrivnya, az egészségügyi objektumokra 1098300 hrivnya jutott, a lakosság egyes kategóriája részére a lakások vásárlására az állami büdzséből kiutalt szubvenció révén 760000 hrivnyát irányoztak elő, illetve fordítottak.

A „Saját ház” programra tavaly az általános alapból 200 ezer, a speciális alapból 309400 hrivnyát utaltak ki. Ebből az összegből folyósítottak hiteleket azoknak, akik faluhelyen kezdtek magánlakóház építésébe. A védett cikkelyek szerint a múlt évet tartozások nélkül sikerült lezárni.
VARGA Valéria,
a közigazgatás pénzügyi főosztályának vezetője.
* * *
A jelentés mellékleteivel megismerkedhetnek járási lapunk internetes oldalán.


Comments are closed.