A FONTOS KÉRDÉSEKBEN NEHEZEN, DE DÖNTÖTTEK

Múlt pénteken megtartották a hetedik összehívású járási tanács tízedik ülését. Annak munkájában 28 képviselő,  Kész  Barnabás, a Kárpátontúli Megyei Tanács képviselője, Mihajlo Ruszanyuk, a járási  állami  közigazgatás elnöke  vett részt, illetve a községi és nagyközségi  polgármesterek.  Az ülés napirendjére egész sor kérdést tűztek. A tanács ügyrendjének megfelelően Vitalij Ljubka, a járási tanács elnöke felolvasta a képviselői interpellációkat és az azokra kapott válaszokat. A tanácsülések közötti időszakban több  interpelláció került benyújtásra, így az  azokra  adott válaszok felolvasása nem kis időt vett igénybe.
A tanácselnök kellemes  missziónak tett eleget, a nemzetközi nőnap alkalmából  a megyei tanács oklevelét nyújtotta át Anna Furiknak, a Kiskopányi Községi Tanács elnökének, Anasztászia Roskónak, a járási tanács sajtószolgálata vezetőjének, Leszja Kricsfalusi  járási tanácsi  képviselőnek pedig  köszönőlevelet adott át. A Kárpátontúli Megyei Állami  Közigazgatás és a megyei tanács elnökének  közös rendelkezése értelmében Zsidik Bélát, az AVE Vinogradovo  Kft igazgatóját,  „Kárpátalja fejlesztéséért” jelvénnyel tüntették ki.
Mielőtt áttértek  volna a napirendi kérdések megvitatására, a képviselők ismét felvetették a járás településein a hulladék elszállításának kérdését.  Zsidik Béla arra kérte a tanács képviselőit, hogy eszközöljenek  módosításokat a február  15-i  tanácsülés határozatában azzal a  céllal, hogy  kiegyenlítsék a szilárd háztartási hulladék elszállításának  tarifáját a város  és a járás  költségvetési intézményei számára. Az AVE Cég március elsejétől a járás minden településéről begyűjti és elszállítja a szilárd  háztartási hulladékot a korábban jóváhagyott és megszokott grafikonnak megfelelően. Zsidik  Béla, az AVE Vinogradovo Kft igazgatója  tájékoztatta az egybegyűlteket, hogy a hulladékot a munkácsi  városi szeméttárolóba szállítják.
Ezt követően áttértek a napirendi  kérdések megvitatására. A tanácsülést megelőzően  minden kérdést  behatóan áttekintettek a képviselői bizottságok ülésein. Ennek eredményeként  vita nélkül hagyták  jóvá Vitalij Ljubka, a Nagyszőlősi Járási Tanács elnökének  jelentését, a 2016. évi  járási  költségvetés  végrehajtásáról szóló beszámolót, támogatták a javaslatot, hogy a járási tanács csatlakozzon az „Eurorégió Kárpáti-Ukrajna” helyi önkormányzati szerveket tömörítő egyesülethez,  jóváhagyták, illetve módosításokat eszközöltek egyes járási programokban, behatóan foglalkoztak a járás  iskoláiban a gyermekek étkeztetésének szervezésével  kapcsolatos kérdéssel, bérleti használatba adtak helyiségeket,  jóváhagyták a műszaki okmányokat.
Ami a járási célprogramok végrehajtását illeti, a járási állami  közigazgatás  strukturális alosztályainak vezetői tájékoztatták az egybegyűlteket a megvalósított intézkedésekről. A képviselők  fokozott érdeklődést tanúsítottak azon  programok iránt, ahol az  előirányzott és a járási tanács által kiutalt pénzeszközöket nem használták fel. Vonatkozik ez  elsősorban a tehetséges gyermekeket  támogató  programra, 23 000 hrivnya  maradt felhasználatlan. Jurij Szviscso képviselő aziránt  érdeklődött, miért  nem fordították  ezt a pénzt azon  pedagógusok  premizálására, akiknek tanítványai  jó eredményt értek el a független tesztelésen. A képviselő  hangsúlyozta, az anyagi ösztönzés még eredményesebb munkára sarkallná a pedagógusokat.  A kritikára válaszolva  Viktor Zsupanin, a járási állami  közigazgatás oktatási  főosztályának megbízott vezetője elmondta,  erre azért nem került sor, mert nem  határozták meg azokat a  kritériumokat, melyek alapján a legkiválóbb pedagógusok premizálhatók lennének.
A tanácsülés napirendjére tűzött több kérdéssel a képviselők nem foglalkoztak, azok megvitatását  elhalasztották. Úgy döntöttek, további kidolgozásra visszaküldik  a kommunális  vállalatok vezetői pályázat útján történő kinevezésének rendjéről szóló szabályzatot,  jóváhagyták ugyanakkor a Királyházi Nagyközségi Kórház alapszabályát, melyhez a vasúti kórházat csatolták.
Az ülésen nem született pozitív határozat azon  pénzeszközökkel kapcsolatban, melyeket a járás  a megyei büdzséből kapott. Azt megelőzően  a költségvetési bizottság sem támogatta annak javasolt elosztását. Következésképpen, a helyi  költségvetések nem jutottak ahhoz a hét és fél millió hrivnyához, melyre számítottak, így egyelőre nem kezdhetik el e pénzek felhasználását sem. Ebből a pénzből tervezték elvégezni az utak generáljavítását, a gyógyszerek vásárlását, a Műanyagcikk-gyártó stadionon  a műborítású  futballpálya  építését, kompenzáció  folyósítását a rokkantaknak, úgyszintén az  iskolák és óvodák  felújítását. A vita  azon a 745 000 hrivnyán kezdődött, melyet  a Nagykomjáttól Borzsavszkéig  terjedő útszakasz javítására irányoztak elő. Odáig fajult a helyzet, hogy egyes képviselők lobbizmussal  vádolták meg a megyei tanácsi képviselőket, akik  kizárólag saját választókerületük érdekeit  tartják szem előtt.
Mivel a járási tanács képviselői nem fogadták el az idei évi járási költségvetésben eszközlendő  módosításokat, nem sikerül időben elszámolni az  oktatási főosztály részére  vásárolt  autóbuszért, így jelentős késedelmi  kamat kiróvására lehet számítani.
*  *  *
március 15-én megtartották a járási tanács költségvetési bizottságának ülését. Azon a képviselők döntöttek a megyei tanács határozatának értelmében a megyei költségvetésből kiutalt pénzeszközök elosztásáról. A 7,5 millió hrivnyát az utak folyó- és generáljavítására, szociális objektumok építésére és felújítására fordítják.
Ljubov TAKÁCS


Comments are closed.