A GÉPKOCSI-FUVAROZÓ CÉGEK SAJÁT BEVÉTELEIKBŐL FEDEZIK A KEDVEZMÉNYRE  JOGOSULTAK SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGEIT

A kedvezmények nem mindenkire vonatkoznak

A kedvezményre jogosultak többsége nem utazhat ingyen a helyi érdekű autóbuszokon, mivel a költségvetésben nem irányoztak elő pénzeszközöket a fuvarozók kompenzálására e kategória szállítása céljából. Ezzel kapcsolatban kértünk részletes felvilágosítást Román Furmantól, a 12144. számú Nagyszőlősi Gépkocsi-fuvarozó Vállalat igazgatójától, mivel a kérdés sokakat érdekel.

–Az állami költségvetésből eddig minden évben utaltak ki pénzeszközöket a fuvarozók kártalanítására, ők pedig kedvezményesen vagy térítésmentesen szállították a polgárok egyes kategóriáját. Ha emlékezetem nem csal, a 2015. évre Kárpátalja közel 44 millió hrivnyát kapott. Pályafutásom és a gépkocsi-fuvarozó vállalat fennállása óta első ízben történt meg, hogy „A 2016. évi állami költségvetésről” szóló törvényben egyetlen kopijkát sem irányoztak elő az országban a kedvezményre jogosult kategória fuvarozása miatt a cégeket ért kiesés fedezésére. A finanszírozás elmaradásának kárvallottjai azok a polgárok, akik elvben jogosultak lennének e kedvezményre. Természetesen, ez a döntés érzékenyen érinti a fuvarozókat, akik jelentős összegtől esnek el. Járásunkat tekintve egy kedvezményre jogosult polgárra átlag 6 hrivnya jutott az átlagos 10 hrivnyába kerülő menetjegy árának ellentételezésére.

Az idei esztendőre viszont semmit nem irányoztak elő. E kiadások fedezése a helyi—megyei, járási, városi—költségvetésekre hárul. A megyei tanács e célra nem tudott szabad pénzeszközöket találni, mert költségvetési deficittel küzd. Mi hivatalos levéllel fordultunk a járási állami közigazgatás és a járási tanács elnökéhez. Részletesen tájékoztattuk őket a helyzetről és kértük, hogy a járási költségvetésben irányozzanak elő pénzeszközöket. A válasz itt is nemleges volt, mondván, sem pénzük, sem lehetőségük e kiadások fedezésére. Más járásokkal ellentétben igyekeztünk kedvezményeket és engedményeket tenni az utasoknak. Jómagam a megyei tanács képviselője, a járásban a fuvarozók egyesületének elnöke vagyok. Január hónapban az említett kérdés szabályozásáig vállalatunk maga fedezte a kedvezményre jogosult utasok szállításának költségeit.

Február 15-én azonban felkerült a pont az i-re. Megtartotta együttes ülését „A gépkocsi-fuvarozók megyei egyesülete” civil szervezet tanácsa, valamint a fuvarozók, az útgazdálkodási dolgozók szakszervezete megyei bizottságának elnöksége, melyen az a döntés született, hogy a kedvezményre jogosult kategória szállításának költségeit azok a fuvarozó cégek fedezik, melyek költségvetése ezt lehetővé teszi. A határozat értelmében kedvezményesen utazhatnak:

az első csoportba tartozó látáskárosultak és az őket kísérő személyek, az első csoportba tartozó rokkantak, a harci cselekmények részvevői és a harci cselekményekben elesettek családtagjai, a II. világháború rokkantjai, a csernobili katasztrófa következtében egészségkárosodást szenvedettek, illetve az I. és II. kategóriába tartozó likvidátorok. Eme öt kategória utaztatásának költségeit vállaltuk magunkra. Minden más utazni kívánó polgárnak 2016. február 15-től meg kell váltania a teljes értékű menetjegyet. Reméljük, a sokakat érintő kérdés a közeljövőben megoldódik. Amint elfogadják a szükséges módosításokat az állami költségvetésben, a fuvarozó cégeknek megtérítik a kedvezményekre jogosultak fuvarozási költségeit, mi azonnal visszatérünk a régi, megszokott rend szerinti munkához.
Ljubov TAKÁCS


Comments are closed.