A hatékony együttműködés kialakítása a hatalommal biztos lépés Ukrajna európai integrációja felé

A polgári társadalom kialakítása szociális-gazdasági előfeltételeinek megteremtésében fontos szerepet játszik az, hogy az államhatalmi szervek hatékonyan együtt tudnak-e működni a társadalom, az üzleti világ és a média képviselőivel. A társadalmi párbeszéd kialakításának ez fontos összetevő része. Csak így biztosítható az állampolgár részvétele az állami politika formálásában, csak így tudjuk garantálni a jogot az információhoz való hozzáféréshez. Ihor Vantyuhhal, a Nagyszőlősi Járási Állami Közigazgatás apparátusa vezetőjének helyettesével a hatalom és a társadalom együttműködéséről, a közöttük kialakult kapcsolatról beszélgettünk.

–Elöljáróban foglalkozzunk azzal, milyen feladatok tartoznak az osztály hatáskörébe?
–A járási állami közigazgatás apparátusa szervezési munkával foglalkozó osztályának egyik fő tevékenysége az állami politika megvalósítása, a járás területén hatékony kapcsolat kialakítása a  társadalom képviselőivel a közigazgatás hatáskörének keretein belül. Igyekszünk aktív párbeszédet folytatni és sokoldalú kapcsolatokat kialakítani a lakossággal, a civil szervezetekkel, tájékoztatni a közérdeklődésre számot tartó kérdésekről és tájékoztató munkát kifejteni körükben. A járási állami közigazgatás hivatalos honlapján, a szociális hálón, illetve a Nagyszőlős-vidéki Hírek járási lapban rendszeresen megjelennek tudósítások azokról az eseményekről, melyeken részt vesznek a közigazgatási hivatal munkatársai. Információkat  közlünk a hivatal  struktúrájáról, a vezetők hatásköréről, nyilvánosságra hozzuk a normatív-jogi okmányokat, valamint a közigazgatási hivatal elnöke által kiadott rendelkezéseket, illetve ezen rendelkezések tervezeteit. A járási állami közigazgatás strukturális alosztályai biztosítják a polgári társadalom intézményei képviselőinek  részvételét az állami politika  alakításában és megvalósításában.
–A járási állami közigazgatás mellett működő  társadalmi tanács milyen szerepet tölt be ebben a munkában?
–A járási állami közigazgatás mellett megalakult és működik a társadalmi tanács, melynek célja  a rendezvények koordinálása és a  közvélemény tanulmányozása.  Fontos láncszem, pontosabban összekötő kapocs szerepét tölti be a társadalom és a hatalom képviselői között. A tanács összetételébe  24  társadalmi és civil szervezet képviselője tartozik, elnökévé  Joszip Draskócit, a kis- és közép vállalkozókat tömörítő Partner civil szervezet elnökét választották. Valamennyien részt vesznek a járási állami közigazgatás munkájában, a kollégiumi üléseken, melyeken érdemben foglalkoznak az egészségügyi intézmények által nyújtott szolgáltatások minőségével, a járás területén megrendezésre kerülő megemlékezések szervezésével. A társadalmi tanács elnöke a járási  közigazgatási hivatal mellett működő  kollégium és felügyeleti  bizottság  tagja is.
–Egy dolog az, hogy a társadalmi tanács tagjai részt vesznek a hivatal vezetői által tartott üléseken. Az embereket mindenekelőtt az érdekli, hogy a társadalmi tanácsnak van-e módja, lehetősége arra, hogy befolyást gyakoroljon a határozatok elfogadására, képviselje egy-egy kérdésben a polgárok érdekeit?
–A járási állami közigazgatás mellett működő társadalmi tanács aktív munkát fejt ki, rendszeresen foglalkozik azokkal az időszerű kérdésekkel, melyek a leginkább foglalkoztatják a társadalmat, s melyre az emberek magyarázatot, választ várnak. E tanács kezdeményezésére került megalakításra a társadalmi ellenőrzési  csoport, mely a város hat óvodájában az étkeztetés  állapotát mérte fel. Munkacsoportokat hoztak létre, annak tagjai között volt a társadalmi tanács képviselője, a Nagyszőlősi Városi Tanács képviselője, az élelmiszerbiztonsági felügyelőség munkatársa és a szülői  bizottság tagja. Idén június 16-án a járási állami közigazgatás elnökének vezetésével kerekasztal-értekezletet tartottak, melyen foglalkoztak az óvodások étkeztetésének  problémás kérdéseivel és keresték a megoldás racionális módozatait. A társadalmi tanács úgyszintén részt vesz sportrendezvények, találkozók és kerekasztal–értekezletek szervezésében. Nagyszabású felvilágosító munkát fejt ki annak érdekében, hogy a járás polgárai tisztán lássák a szociális kedvezmények és lakásszubvenciók igénylésének mechanizmusát.
–Köztudottan nemcsak kenyéren él az ember…
–Ez egyértelmű. Éppen ezért nagyszabású kulturális tömegrendezvényeket is szervezünk. A társadalmi tanács részt vesz az öregek és a veteránok napjának  méltatásán, minden évben megrendezzük a jogi ismeretek hetét, jótékonysági koncerteket, akciókat karolunk fel.
–A nagyszőlősi  járásban különböző  vallási  felekezetek  képviselői élnek. Köztudott, hogy a hívők megszólítása az egyházon keresztül a legegyszerűbb.
–Ennek kapcsán érdemes elmondani, hogy Kárpátalján csak a nagyszőlősi  járásban alakult meg, illetve működik az egyházügyi tanács, melynek összetételébe 9 vallási  felekezet képviselői tartoznak. Fő feladata, hogy a vallási felekezetek és az államhatalmi szervek erőfeszítéseit a jótékonyságra, a mecenatúrára összpontosítsa, a polgárok minél szélesebb rétegei körében népszerűsítse az egészséges életmódot, eredményes harcot folytasson az alkoholizmus, a kábítószerezés, a dohányzás ellen, ráirányítsa a figyelmet a családi kapcsolatok erősítésének fontosságára, a társadalmi normák betartásának szükségességére. Az egyházügyi tanács kezdeményezésére a vallási felekezetek hívői között nagyszabású felvilágosító munkát fejtenek ki, hathatós támogatást nyújtanak a harci cselekmények övezetét megjárt katonáknak és családtagjaiknak, a tanács ülésein megvitatásra kerül a társadalmi-politikai helyzet Ukrajnában, a telekhelyek kiutalásának kérdése, az új templomok és imaházak építése. Az együttműködésnek köszönhetően az egyházak képviselői, a különböző vallási felekezetek papjai részt vesznek a hivatal által szervezett megemlékezéseken. Tisztában vagyunk azzal, hogy csak szoros együttműködésben a társadalom minden intézményével  tudunk eredményes és hatékony munkát végezni, elősegíteni  Ukrajna európai integrálódását.
Az interjút Natália KOBÁLY készítette.


Comments are closed.