A HELYREÁLLÍTÁSI MUNKÁLATOK MENETÉT ELLENŐRZÉS ALATT TARTJÁK

Múlt szombaton  Hennagyij Moszkal, a megyei állami közigazgatás elnökének kezdeményezésére a járási tanács üléstermében szemináriumi értekezletet tartottak Viktor Mikulin, a megyei közigazgatási hivatal elnökhelyettesének vezetésével. A múlt hónapi jégverést követően a megye kormányzója felkérte a járási állami közigazgatások elnökeit, hogy közösen nyújtsanak segítséget a nagyszőlősi járásnak. Az értekezlet munkájában részt vett Mihajlo Ruszanyuk, a járási állami közigazgatás elnöke, a megye más járási állami közigazgatásainak elnökei vagy képviselői, a Kárpátontúli Megyei Állami Közigazgatás és a járási állami közigazgatás strukturális  alosztályainak vezetői, különböző  ágazatok szakemberei, a kivitelező szervezetek képviselői, a járás azon  községi és nagyközségi polgármesterei, melyekben komoly károk keletkeztek a jégverés következtében.
Elöljáróban Mihajlo Ruszanyuk hangsúlyozta, a június 21-i jégverés következtében 6017 magánlakóházban, a szociális-kulturális szféra 47  objektumában keletkeztek komoly károk. Az  értekezleten ismertették, melyik járási állami közigazgatás mely szociális–kulturális  objektum  felújításával lett megbízva. Ennek értelmében az  olesniki 2. számú óvodát  a Beregszászi  Járási Állami  Közigazgatás, a nagypaládi iskolát a  Volóci, a városi 1. és 2. számú középiskolát  a Nagybereznai, az onoki iskolát a Rahói, a batári iskolát, illetve óvodát  a Rahói, a verécei  járóbeteg-rendelőt  az Ungvári, a tekeházi kultúrházat a Técsői, a szőlősvégardói művelődési  intézményt a Munkácsi  Járási Állami Közigazgatás  feladata  felújítani. Mind a 47 objektum mellé megnevezték a felelős hivatalt, illetve kivitelezőt. Hangsúlyozták, a fémprofilt és a fűrészárut központosított úton is be lehet szerezni.
Viktor Mikulin elnökhelyettes hangsúlyozta, a kivitelező szervezeteknek a legnagyobb felelősségtudattal kell viszonyulniuk a helyreállítási munkálatok végzéséhez, a szociális intézményeket záros határidőn belül kell helyrehozni és minőségi munkát végezni. Óva intette a kivitelezőket a helyreállítási munkálatok árának mesterséges emelésétől.
Az értekezleten Mihajlo Ruszanyuk elmondta, a nagyszőlősi járás építőszervezeteinek dolgozói már napok óta igyekeznek felújítani a jégverés által tönkretett objektumok tetőszerkezetét, így van remény arra, hogy a munkálatokat rövid időn belül be tudják fejezni. A megye építőszervezeteinek képviselői írásban kértek magyarázatot a szükséges okmányok kitöltésére vonatkozóan. Varga Valéria, a járási pénzügyi főosztály vezetője felhívta a figyelmet a munkálatok helyes gazdasági besorolásának fontosságára.
A részletkérdések tisztázása után a résztvevő kivitelezők a községi és nagyközségi polgármesterekkel, az oktatási, egészségügyi és művelődési osztály vezetőivel az objektumokhoz indultak, hogy elvégezzék a szükséges számításokat, felmérjék a tennivalókat.
Tudósításunk


Comments are closed.