A heves vita eredménytelen volt

Kedden megtartották a hetedik összehívású járási tanács tizenkilencedik ülését. Annak ellenére, hogy az ülés több mint fél óra késéssel vette kezdetét, a képviselők először is fogadták a Verécei Általános Iskola tanulóinak kántáló csoportját, majd a novoszelicai kultúrház betlehemeseit. Az ülésteremben aznap ez volt az egyetlen pozitívum.
A járási tanács 36 megválasztott képviselője közül 29 volt jelen. Az elfogadott gyakorlatnak megfelelően Vitalij Ljubka elnöklő először is ismertette a képviselői interpellációkat. Viktor Trikur, Vaszil Teszlicsko, Gál István és Székely Gusztáv képviselők pénzeszközök kiutalását kérték választókerületükben az utak javítására. Vaszil Teszlicsko képviselő azt szorgalmazta, hogy fogalmazzanak meg és nyújtsanak be beadványt Ukrajna Miniszteri Kabinetjének, valamint Legfelsőbb Tanácsának, hogy eszközöljenek módosításokat Ukrajna adóügyi törvénykönyvében azzal a céllal, hogy az embereknek határátlépéskor ne legyenek problémáik, a külföldön megvásárolt kisebb nagyobb termékek miatt ne tegyék ki magukat kellemetlenségeknek. Amikor áttértek a napirendi kérdések megvitatására, az ülésteremben kezdtek elszabadulni az indulatok. Az első ütközőpontot a járás fő pénzügyi okmánya, a 2018. évi költségvetés elfogadása jelentette. A képviselők hangsúlyozták, csak azt követően foglalkoznak a kérdés megvitatásával, hogy Mihajlo Ruszanyuk, a járási állami közigazgatás elnöke jelentést tesz a pénzeszközök elosztásáról az elmúlt, 2017. évben. Petei Judit és Jurij Szviscso képviselők javasolták, hogy tűzzék napirendre Mihajlo Ruszanyuk, a járási állami közigazgatás elnökének, Leszja Korolevics, a közigazgatási hivatal egészségügy osztálya és Viktor Zsupanin, az oktatás-, ifjúság- és sportügyi főosztály megbízott vezetőjének jelentését, illetve e jelentések megvitatását. Erre a közigazgatási hivatal elnöke azt válaszolta, hogy a képviselők az utolsó pillanatban álltak elő ezzel a javaslattal és egy nap alatt lehetetlen elkészíteni az éves jelentést. Petei Judit erre reflektált, miszerint a hatalom végrehajtói ága vezetőjének ez a fajta viselkedése nem más, mint a képviselőkkel szembeni tiszteletlenség jele. A képviselő asszony ezen kijelentésével maximálisan egyetértett Jurij Szviscso, aki rámutatott, a közigazgatási hivatal elnökének negyedévente kötelessége jelentést tenni, így a képviselők megelégednek a múlt évi kilenc havi jelentés meghallgatásával is, nem várják el tőle az egész évi adatokat. Jurij Lihtej hozzátette, hogy a törvény értelmében a járás vezetőjének jelentését 20 nappal a tanácsülés kezdete előtt közzé kell tenni a hivatalos honlapon, felszólította a kollégákat, hogy megfontolt döntést hozzanak. Iván Koszták hozzáfűzte, nem szabad elfogadni a költségvetést, amíg nincsenek tisztában azzal, hogy az elmúlt évben hogyan használták fel a költségvetési pénzeszközöket. A támadások és kirohanások ezután Viktor Zsupaninra, a közigazgatási hivatal oktatás-, ifjúság- és sportügyi főosztályának megbízott vezetőjére zúdultak, aki szintén nem készült jelentéssel az ágazatban felhasznált pénzeszközökről. Az oktatási főosztály vezetője így érvelt: „Tisztelt képviselők, nekem nem kötelességem az önök közvetlen határozatát teljesíteni. Feladatom viszont a járási állami közigazgatás elnöke által kiadott rendelkezéseket és megbízatásokat végrehajtani. Azt a megbízást kaptam, hogy készítsem elő a jelentést. Ez folyamatban van, azt közzé fogjuk tenni a járási lapban és a járási állami közigazgatás honlapján is. Ezért arra kérem önöket, fogadják el a költségvetést, mely lehetővé tenné az ágazat túlélését. Rendelkezem adatokkal arra vonatkozóan, milyen célra használtuk fel a pénzeszközöket. Részletes jelentést tenni nem tudok, csak tájékoztathatom a képviselőket”.
Leszja Korolevics, a járási állami közigazgatás egészségügyi osztályának vezetője konkrét számadatokat tett közzé arra vonatkozóan, hogy az egészségügyi ágazat mire használta fel a járási költségvetésből kiutalt pénzt. A részletes beszámolót későbbre ígérte.
A képviselők szavazatukkal jóváhagyták a járási programokban eszközölt módosításokat, többek között a járás szociális-gazdasági fejlesztési programjában, a földügyi és vagyoni kérdésekben. Megszavazták a Szverenko Bélát, mint a járási tanács elnökhelyettesét megillető rang odaítélését, viszont egy szavazat hiányzott ahhoz, hogy Vitalij Ljubka, a járási tanács elnöke is megkaphassa az őt megillető rangot.
A járás 2018. évi költségvetéséről szóló kérdésben Varga Valéria, a járási állami közigazgatás pénzügyi főosztályának vezetője tartott tájékoztatót. Neki sem sikerült meggyőznie a képviselői testület tagjait arról, hogy elfogadják a járás pénzügyi okmányát. Közben a községi tanácsok jelenlévő polgármesterei tüntetőleg kivonultak az ülésteremből nem rejtve véka alá felháborodásukat. Négy órán át tartó eredménytelen vita után úgy döntöttek, 20 perces szünetet tartanak. A szünet után azonban csak 19 képviselő tért vissza. Annak ellenére, hogy a közgyűlés határozatképes volt, a költségvetést nem fogadták el.
Natália KOBÁLY


Comments are closed.