A HULLADÉKKEZELÉS ÉS AZ ILLEGÁLIS FUVAROZÁS KÉRDÉSEIT VITATTÁK MEG

Kedden a Nagyszőlősi Járási Tanács üléstermében kerekasztal-értekezletet tartottak. A napirendre tűzött kérdések komolyan foglalkoztatják mind a hatalom, mind a közösség képviselőit. Az értekezletet Iván Duran, a Kárpátontúli Megyei Állami Közigazgatás elnökének első helyettese, Mihajlo Ruszanyuk, a járási állami közigazgatás elnöke és Vitalij Ljubka, a járási tanács elnöke vezette. Az egybegyűltek megvitatták a nagyszőlősi járás területén a szilárd háztartási hulladék feldolgozásával foglalkozó komplexum építésének kérdését, valamint az illegális fuvarozók generálta problémákat. Az értekezleten részt vettek az apologet civil szervezet aktivistái, a megyei, a járási tanács képviselői, a községi tanácsok elnökei, Bocskai István, a város polgármestere, a közigazgatási hivatal strukturális alosztályainak vezetői, Zsidik Béla, az AVE Vinohradovo Kft igazgatója, Román Furma és Miron Furman, a 12144. számú Gépkocsi-fuvarozó Vállalat vezetői, Eduárd Mályár, a megyei állami közigazgatás építészeti és infrastrukturális ügyosztályának igazgatója, Mihajlo Bilinec, a Nagyszőlősi Lakás-kommunális Gazdasági Termelési Igazgatóság vezetője.

–A területrendezés és a hulladékkezelés problémája Kárpátalja szerte aktuális kérdés. Nagyszőlősön 10 éve megoldatlan a hulladéktároló építésének kérdése. Múlt héten járásukból a társadalmi aktivisták felkerestek engem és azt vetették a szememre, hogy a megye akadályokat gördít a nagyszőlősi járásban a szilárd hulladékkezelés problémájának megoldása útjába. Akkor javasoltam nekik, hogy helyben találkozzunk és tegyünk kísérletet a probléma megoldására. Mindenekelőtt meg kell szerveznünk a szilárd háztartási hulladék elhelyezésére szolgáló depónia építését, mozgósítanunk kell a polgárokat a települések területének takarítására. Szeretném elmondani, hogy a nagyszőlősi járásban a területszennyezés problémája nem vetődik fel oly mértékben, mint a hegyvidéki községekben. egy szó, mint száz, nem azért gyűltünk ma össze, hogy vétkeseket, bűnbakot keressünk, hanem azért, hogy megtaláljuk a probléma megoldásának módját. Különben sem az a feladatunk, hogy harcoljunk az illegális fuvarozókkal, hanem megteremtsük a lehetőségét tevékenységük legalizálásához. Ily módon új munkahelyeket hozhatunk létre, garantálni tudjuk az utasok biztonságát, az állami költségvetés feltöltését. Kárpátalja szerte sok az illegális fuvarozó. Járásuk útjain is közlekednek, többek között Nagykopányban—sorolta a megoldásra váró problémákat Iván Durán, a megyei állami közigazgatás elnökének első helyettese.

–Az utóbbi években járásunkban a szilárd háztartási hulladék kezelésének problémája nagy visszhangot váltott ki. Ennek van pozitív és negatív vonzata is. Minden településen biztosított a hulladék szervezett elszállítása. Az AVE Cég személyében rendelkezésre áll a hulladék feldolgozó komplexum építését vállaló potenciális befektető. Tudjuk azt is, hogy a városi tároló kapacitása kimerült. Különösebb gondot nem okoz a megfelelő földterület felkutatása, hiszen a depónia építésének kérdését az elmúlt években már behatóan tanulmányozták, viszont, amikor a konkrét lépések megtételére kerülne sor, hol politikai, hol szociális indíttatásból az ügy megtorpan. Mindig akadnak olyanok, akik határozottan ellenzik a tároló építését. A járás kész megfelelő pénzügyi kompenzációt biztosítani annak a településnek, mely beleegyezését adja. A legmegfelelőbb hely Sirokén van, viszont mind a helyiek, mind a környező községek polgárai ellenzik annak építését—konstatálta a tényeket Vitalij Ljubka, a járási tanács elnöke.

Mihajlo Rusza-nyuk, a közigazgatási hivatal elnöke ezzel kapcsolatban megjegyezte:
–Sirokén a tároló építését ellehetetleníti a szociális tényezőn kívül az is, hogy kategorikusan ellenzik azt a borzsavszkei lakosok. Tiltakoznak építése ellen a nagykomjátiak, az onokiak és a bukoveiek is. Technikai problémát jelentenek a létesítendő tárolóhoz vezető földterületek, ugyanis a három parcellának három tulajdonosa van. A Nagyszőlősi Erdőgazdaság Állami Vállalat késznek mutatkozik a földterület megtisztítására és átadására. A másik parcella, az agrárpolitikai minisztérium, nevezetesen a Vinohragyivi Szovhozüzem mérlegén szerepel. Ők határozottan ellenzik, hogy földjeiken tehergépkocsik közlekedjenek. A harmadik parcella a védelmi tárcáé. Tőlük sem belegyező, sem elutasító választ nem kaptunk.
A hulladékkezelés problémáját részleteiben ecsetelte Zsidik Béla, az AVE Vinohradovo Kft igazgatója. A járási tanács képviselői közölték, hogy Onokon vannak olyan területek, melyeket a közösség hajlandó a járás rendelkezésére bocsátani.

Fegyir Scsuber, az Apologet civil szervezet vezetője felszólalásában többek között elmondta, a járás községeiben ellenőrzéseket tartanak a területrendezés kérdéséről és sajnálatos módon igen élesen vetődik fel a spontán szemétlerakók megjelenése. A videofelvételeket eljuttatták az illetékeseknek, az érintett önkormányzatok azonban nemigen reagáltak azokra. Fényképfelvételeken örökítették meg az illegális fuvarozókat is. Román Furman, a megyei tanács képviselője, a 12144. számú Gépkocsi-fuvarozó Vállalat vezetője több tucat olyan felvételt adott át a megye vezetőjének, melyek az illegális fuvarozókat örökítik meg. Román Furman rámutatott arra, hogy elégtelen a polgárok kedvezményre jogosult kategóriája fuvarozásának állami finanszírozása.

A konstruktív párbeszéd fokozatosan vitává terebélyesedett. A napirendre tűzött kérdésekkel kapcsolatban kifejtette véleményét Bocskai István, Nagyszőlős polgármestere, Iván Fejér, a Sirokei Községi tanács elnöke, Fegyir Dovhánics közéleti aktivista, Jurij Lihtej, Iván Koszták, Mihajlo Dománics, a járási tanács képviselője. Az értekezlet részvevői végül úgy döntöttek, egy hónap múlva ismét találkoznak és mindkét kérdéssel kapcsolatban konkrét határozatokat fogadnak el.
Natália KOBÁLY


Comments are closed.