A járási tanács vezetői a települések polgármestereivel közösen vitatták meg a legégetőbb kérdéseket

A héten megtartották a Nagyszőlősi Járási Tanács elnöke mellett működő, a helyi önkormányzatok kérdéseivel foglalkozó koordinációs tanács ülését. A községek és nagyközségek polgármestereivel Vitalij Ljubka, a Nagyszőlősi Járási Tanács elnöke és helyettese, Szverenkó Béla találkozott. A résztvevők áttekintették a járás településein összegyűjtött szilárd háztartási hulladék kezelésének, a helyi költségvetések végrehajtásának kérdését, foglalkoztak a Belügyminisztérium mobil szervizközpontjának járásunkban kifejtett munkájával.
Zsidik Béla, az AVE Vinogradovo Kft igazgatója elmondta, a járás települései összességében 300 000 hrivnyával tartoznak a hulladékkezelő vállalatnak. Vitalij Ljubka, a járási tanács elnöke leszögezte, hogy a tanács februárban 500 000 hrivnyát irányzott elő arra, hogy a járás településeiről a szilárd háztartási hulladékot a járás határain kívüli tárolókba szállítsák. A program intézkedéseit a járási közigazgatás máig nem teljesítette. Következésképpen, a tanács a következő ülésen az említett 500 000 hrivnyát és pótlólag 250 000 hrivnyát oszt szét közvetlenül a községi tanácsok között.
Varga Valéria, a járási állami közigazgatás pénzügyi főosztályának vezetője elmondta, a községi tanácsokban a bérek kifizetéséhez 13,6 millió hrivnya hiányzik. A járási állami közigazgatás által előterjesztett költségvetési tervezetben viszont a hiány fedezésére pénzeszközöket nem irányoztak elő. A járási tanács vezetői megbízták a pénzügyi főosztályt, hogy elemezze, mekkora a községi tanácsok munkabér-tartozásának reális összege, hogy a kérdést behatóan tanulmányozni és a következő tanácsülés  napirendjére lehessen tűzni.
A munkabér-hátralék törlesztésével kapcsolatos kérdés megoldására várnak helyben is. A Csepei Községi Tanács csak júniusban és júliusban tudja kifizetni a béreket. A község polgármestere elmondta, hogy a „szabad” pénzeszközöket már legutóbb is a bérek kifizetésére és arra fordították.
Vannak olyan községi tanácsok, ahol már hónapok óta nincs miből kifizetni a béreket.
Aggasztó a helyzet Bukovén, ahol már most sem tudják  biztosítani a  községi tanács dolgozóinak fizetését, nincs miből elszámolni a közvilágításért, a szemét elszállításáért. Jurij Petrovka, Bukove polgármestere  rámutatott, a járási állami közigazgatás mind a mai napig nem nyújtotta be a kimutatást arról, mennyi a községi tanácsok tartozása,  nem vázolta fel a  települések pénzügyi helyzetét. Ha mielőbb nem történik előrelépés ebben a kérdésben, a községi tanácsok működése kerül veszélybe.
A Nagyszőlősi  Járási Tanács sajtószolgálata.


Comments are closed.