A kisebbségi oktatási jogok szavatolását kérik az ukrán állam vezetőitől kárpátaljai magyar szervezetek

Közös levélben fordultak a kárpátaljai magyar szervezetek és a történelmi egyházak az ukrán állam vezetőihez, azt kérve, hogy a közoktatási törvény szeptemberben tervezett módosítása során messzemenően vegyék figyelembe a kisebbségek jogait, és továbbra is garantálják a nemzeti kisebbségek nyelvhasználati, azon belül az anyanyelvű oktatásra vonatkozó jogait.
A Petro Porosenko elnöknek, Volodimir Hrojszman miniszterelnöknek és Andrij Parubij parlamenti elnöknek címzett, az MTI-hez is eljuttatott levél szerint a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség, a Kárpátaljai Református Egyház, a Kárpátaljai Római Katolikus Egyházmegye, a Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegye Beregszászi Esperesi Kerülete aggodalommal figyeli az Ukrajnában zajló törvényalkotási folyamatot, mert a közoktatásról szóló törvény módosításánál olyan passzusok is bekerültek a Legfelsőbb Tanácshoz benyújtott, s ott bizottsági szinten támogatott javaslatok közé, amelyek nagymértékben szűkítenék a nemzeti kisebbségek nyelvhasználati jogait, ezen belül az anyanyelven történő oktatás jogát.
“A többi ukrajnai nemzeti kisebbséggel együtt számos alkalommal fordultunk a törvényalkotókhoz, az illetékes minisztériumhoz, azonban azt kellett tapasztalnunk, hogy a benyújtott javaslatok megfogalmazásakor a szakmai és jogi szempontokat nem vették figyelembe” – emlékeztetnek a dokumentum aláírói.
“A kisebbségek jogainak védelmét, azok megőrzését – Ukrajna alkotmányán kívül – mindazon nemzetközi szerződések és kötelezettségvállalások garantálják, amelyeket parlamentünk Ukrajna fennállásának 26 esztendeje során hagyott jóvá” – mutatnak rá a levél küldői. „Éppen ezért tartjuk aggasztónak, hogy a tervezett törvényi módosítások szűkíteni kívánják, illetve bizonyos szinteken meg akarják szüntetni az anyanyelv használatát az oktatási intézményekben”.


Comments are closed.