A közigazgatás elnöke találkozott a külföldi önkéntesekkel

A járás vezetői időről időre kiszállásos értekezleteket tartanak a járás különböző településein, melyek során a szociális objektumok építése terén folyó munkák mellett foglalkoznak a helyi közösségeket érintő problémákkal is. Ez alkalommal Mihajlo Ruszanyuk, a járási állami közigazgatás elnöke és helyettese, Dánics Éva Szőlősgyulára látogatott. Mindenekelőtt felkeresték a falu épülő óvodáját, ahol a munkálatok kiadásait  költségvetési  pénzeszközökből, valamint hollandiai, magyarországi, ausztriai és angliai  mecénások támogatásával  végzik. A falu központjában található objektum. Már csak kisebb munkálatokat kell elvégezni, meg kell vásárolni a bútorokat és rendbe kell tenni az udvart ahhoz, hogy  birtokba  vehessék második otthonukat a kisfiúk és a  kislányok.
Miután megismerkedtek az építési munkálatok menetével, a járás vezetői az iskolába indultak, ahová több mint 10 éve rendszeresen érkeznek Angliából keresztény önkéntesek. Mihajlo Ruszanyuk eszmecserét folytatott az angliai jótékonysági  szervezet  vezetőjével, aki elmondta,  a misszió legfőbb feladatának azt tekinti, hogy keresztény erkölcsi szellemben neveljék a felnövekvő nemzedéket, ingyenes orvosi tanácsadással szolgáljanak, valamint ingyen  gyógyszert biztosítsanak a rászoruló betegek számára. Az angliai és magyarországi misszionáriusok együtt segítettek a kárpátaljai egyetemek diákjaival, akik gyakorlatilag a tolmács szerepét töltik be, így küzdve le a nyelvi akadályokat a  helyi lakosság és a vendégek között. Az iskola mellett angol nyelvű keresztény pihenőtábor működik. A kisfiúk és a kislányok játékos formában gyakorolják az angol nyelvet, különböző művészeti, kulturális és sportrendezvényeken vesznek részt. A külföldi önkéntesek egy része Nevetlenfaluban, illetve  Akli községben tevékenykedik.
–Örömmel üdvözöljük Ugocsában a külföldi mecénásokat, akik kézzel fogható támogatást nyújtanak a helyi lakosságnak. Önök egyáltalán nem egyszerű régiót választottak, a járási központtól távol eső kisközség polgárait vették védőszárnyaik alá.—mondta Mihajlo Ruszanyuk.–Ami az épülő óvodát illeti, a költségvetésben pénzeszközöket irányoztunk elő az intézmény működtetésére, a gyermekek étkeztetésére, illetve a személyzet fizetésének folyósítására. Ugyanis nem elég megnyitni egy oktató-nevelő intézményt, annak működtetését is biztosítani kell. A külföldi segítőknek, a képviselők és a helyi lakosság támogatásának köszönhetően a 2017. évet örömteli eseménnyel kezdjük—ünnepélyes külsőségek közepette felavatjuk e csodálatos óvodát.
Mint a járás legtöbb településén, Gyulán is komoly és fájó problémát jelentenek a földügyi kérdések. Mihajlo Ruszanyuk, a közigazgatási hivatal elnöke találkozott a község polgáraival, hogy közösen keressenek megoldást az eddig legelőként használt  földterületek elosztásának legoptimálisabb módozatairól.
Natália KOBÁLY


Comments are closed.