A romák társadalmi integrálásának kérdése a közigazgatási hivatal ellenőrzése alatt áll

Múlt héten Mihajlo Ruszanyuk, a járási állami közigazgatás elnökének vezetésével kerekasztal-értekezletet tartottak a nagyszőlősi járás területén élő roma nemzetiségi kisebbség társadalomba  történő  integrálásának állapotáról. Az értekezlet munkájában részt vettek a közigazgatási hivatal strukturális alosztályainak vezetői, azon települések polgármesterei, melyek területén egy tömbben él a roma kisebbség, úgyszintén Királyháza, Szőlősvégardó, Nagykomját, Péterfalva roma bírója, úgyszintén Olga Zsmurko az Újjászületés Nemzetközi Alap  igazgatója és Szerhij Ponomarjov, a roma oktatási  alapítvány koordinátora.
Mihajlo Ruszanyuk elöljáróban leszögezte, az összejövetel témája igen sokrétű, célja pedig a romáknak a többségi ukrán  társadalomba történő integrálása.  A feladat nem is olyan egyszerű, mint amilyennek látszik, sok különböző probléma kezelésével kell foglalkozni eközben. A nagyszőlősi járás területén legalább 10 olyan település van,  ahol egy tömbben élnek a romák. A járás vezetője éppen ezért igyekezett párbeszédet kialakítani a hatalom képviselői és a romák vezetői között. Leszja Korolevics, a közigazgatási hivatal egészségügyi osztályának vezetője a roma kisebbségnek nyújtott egészségügyi szolgáltatásokról számolt be. A figyelmet a gyakori gyermekhalandóságra, a túl korai nemi kapcsolat létesítésére és arra összpontosította, hogy a roma lányok jóval  nagykorúvá válásuk előtt szülnek gyermeket. Viktor Zsupanin, a járási állami közigazgatás oktatás-, ifjúság- és sportügyi főosztálya vezetőjének helyettese az oktatásügy szempontjából mutatott rá a problémás kérdésekre.  Sajnos, e népcsoport körében még mindig nem kap elég  hangsúlyt  az oktatás szerepe a  társadalmi felzárkóztatásban. Jevhen Jarina, a Zöld Bolygó Párt megyei szervezetének elnöke, Kárpátalján a korrupcióellenes bizottság megbízott elnöke a roma közösséget aggasztó problémákról ejtett szót. Kifejtette gondolatait a romák többségi társadalomba történő beilleszkedéséről Jurij Prodán, a járási állami  közigazgatás apparátusának vezetője.
Olga  Zsmurko elmondta, hogyan halad a romákat érintő állami politika megvalósítása az országban, Szerhij Ponomarjov ismertette a  romák  számára kiírt ösztöndíjprogramot a  2016—2017. évre.
Mihajlo Ruszanyuk felhívta a kerekasztal részvevőinek figyelmét arra, hogy a járás területén elfogadásra kerül a romák  felzárkóztatását célzó program a 2016—2020. évekre, a nemzeti  kisebbségek oktatását, kultúrájának és hagyományainak megőrzését támogató program. Elmondta, a  roma integráció  kérdését  rendszeresen áttekintik az  értekezleteken, üléseken, azt a közigazgatási  hivatal  ellenőrzése alatt tartja.
A roma közösségek vezetői is őszintén beszéltek problémáikról, gondjaikról, mindenekelőtt arról, hogy nem szívesen alkalmazzák a romákat a munkahelyeken, csak nagy nehézségek árán tudnak építési telekhelyhez jutni. A problémák megoldását vázolta Bogár Arzén, Gyuri László és  Pencup Balázs. Az elhangzottak összegzéseként ismételten arra a következtetésre jutottak, hogy  mind a hatalom képviselőinek, mind a roma nemzetiségű  embereknek erőfeszítéseket kell tenniük e kérdés maradéktalan megoldása, a  romák  felvilágosítása és képzettségi színvonaluk emelése érdekében.
Anna KOBÁLY


Comments are closed.