A tanácsülés ez alkalommal sem volt vitáktól mentes, több komoly kérdésben kellett döntést hozni

Szerdán megtartották a hetedik összehívású járási tanács tizenkettedik ülésének plenáris ülését. Annak munkájában 29 járási tanácsi képviselő, valamint Rezes Károly, Fegyir Iszajovics, Natália Koszteleba-Veremcsuk, megyei tanácsi képviselők, a járási állami közigazgatás strukturális alosztályainak vezetői, a községi és nagyközségi polgármesterek vettek részt. A tanácsülésen az érdemi munka megkezdése előtt Natália Koszteleba-Veremcsuk, a járási állami közigazgatás elnökének első helyettese  Hennagyij Moszkal, a Kárpátontúli Megyei Állami Közigazgatás elnökének köszönőlevelét nyújtotta át kollégánknak, Natália Kobálynak, a Nagyszőlős-vidéki Hírek Szerkesztőségi-kiadói Komplexum Kommunális Vállalat levelezési és szociális kérdésekkel foglalkozó osztálya vezetőjének.
A tanácsülés napirendjére egy sor kérdést tűztek. A képviselők jóváhagyták, illetve módosításokat eszközöltek a kis- és közepes vállalkozás fejlesztését segítő; a járás települései területének rendezését célzó; a sertéspestis és más fertőző megbetegedések megelőzésére irányuló programban. Áttekintették a növénytermesztés ágazatának nyújtott támogatásról, a háborús és munkaveteránok, a nyugdíjasok, a rokkantak szociális megsegítéséről szóló programokat. A napirend szerint jelentéstétellel tartozott a Beregszászi  Helyi Ügyészség vezetője, aki beszámolt a bűnözés elleni harc állapotáról. Jelentését a képviselők elfogadták. A 2013—2017. évre szóló, a fogyatékkal élő gyerekek részére szükséges gyógyszerek és gyógyászati eszközök biztosítását célzó programban  módosításokat eszközöltek.
Mielőtt a napirendi kérdéseket részletekbe menően elemezték volna, a képviselők a kollégák beadványait csomagban fogadták el és meghallgatták a tanácsülések közötti  időszakiban azokra kapott válaszokat.
Vitalij Ljubka, a járási tanács elnöke szót adott Fegyir  Scsubernek, az Apologet civil szervezet képviselőjének, aki az ügyészség jelentését kommentálta. A felszólaló sok tekintetben kifogásolta  az ügyészségnek a bűnözés elleni harc, a közrend biztosítása terén kifejtett munkáját, hangsúlyozta, hogy  minden eddig foganatosított intézkedés  ellenére tovább tart a kavics törvénytelen kitermelése, a rendőrség munkatársai nem minden esetben szereznek érvényt és hajtják  végre a bírósági határozatokat. A járási tanács elnöksége javasolta a napirend újabb kérdésekkel történő kiegészítését, ami nagy visszhangot és nem kis vitát  váltott ki.
Amint az lenni szokott,  a legnagyobb vita akkor alakult ki, amikor elérkeztek a járási  költségvetésben eszközlendő módosításokról szóló kérdéshez. Többszöri próbálkozás ellenére sem sikerült azt napirendre tűzni. A képviselők egy része  amiatt volt  elégedetlen és ennek hangot is adott, hogy a költségvetési  pénzeszközök elosztása nem átlátható, azzal a kulisszák  mögött foglalkoznak. Jurij Lihtej képviselő az elégedetlenségét oly módon fejezte ki, hogy bizalmatlansági indítványt terjesztett elő a járási állami  közigazgatás elnökével szemben.  Nem javított a helyzeten Varga Valéria, a járási pénzügyi főosztály vezetőjének tájékoztatása sem. Nemtetszésüknek adtak hangot a községi tanácsok elnökei, akik egybehangzóan állították, három hónapja csak ígérgetik a finanszírozást, melyből fedezhetnék a településekről a  hulladék elszállításának  költségeit.  A községek nem jutnak pénzhez annak ellenére, hogy a járási tanács azt kiutalta. Vitalij Ljubka tanácselnök ellenvetésében rámutatott, hogy a tanácsülést megelőzően megtartották ugyan a községi és nagyközségi polgármesterek  egyesületének ülését, ahol szó volt a finanszírozásról, az utak állapotáról, viszont  az ülésre nem hívták  meg a járási tanács vezetőit, így nem is kaphattak  kimerítő  válaszokat azokra a kérdésekre, melyek leginkább  foglalkoztatják őket. Következésképpen a falvak  nem kapják meg a beígért  dotációt, amiből elszámolhatnának a  hulladék elszállításáért,  a pénzhiány miatt nem jut kellő  finanszírozáshoz az oktatás, a szociális védelem ágazata.
Képviselőink nem jutottak dűlőre abban a kérdésben sem, mi legyen a Nagyszőlősi Járási Helyi Fejlesztési Ügynökség Kommunális Vállalat felszámolásával. Egyetértettek viszont Rezes Károly megyei tanácsi képviselő azon javaslatával, hogy a kormányzóhoz és a megyei  rendőrség vezetőihez fordulnak, kérik, segítsenek a nevetlenfalui  határátkelőnél kialakult  probléma megoldásában.  Nevetlenfalu és Batár községekben több mint 200 kamion torlódott fel, melyek veszélyeztetik a helyi lakosság biztonságát. A környéken nagy szükség lenne parkolók kialakítására a kamionok számára.  Ez a jövő  kérdése, most el kellene érni, hogy  a határ- és vámőrök hatékonyabban végezzék az  ellenőrzést és gyorsabb ütemben engedjék át a gépjárműveket. Azonkívül a képviselők módosításokat eszközöltek a művelődési intézmények alapszabályában, meghallgatták Jaroszlav Danko, a Járási Telekkönyvi  Hivatal Kommunális Vállalat vezetőjének  jelentését, akinek szerződését újabb időszakra meghosszabbították.
Ljubov TAKÁCS


Comments are closed.