Anyaországi segítséggel a magyarság megőrzéséért

A Nagyszőlősi Járási Könyvtárhálózat fiókkönyvtárai a vidék magyar ajkú olvasóit szolgálják ki. 2018- ban élve a lehetőséggel ismét részt vettek a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által meghirdetett „A magyar kultúráért és oktatásért” kárpátaljai regionális pályázaton. A pályázat célja a Magyarország határain kivül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozditása.

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. – nek és a „KMKSZ” Jótékonysági Alapitvány pozitiv elbirálásának köszönhetően a járási könyvtár magyar irodalom  szektora,  Nagyszőlősi járási gyerekkönyvtár, tiszaújhelyi, tiszaújlaki, tiszabökényi, tiszapéterfalvi, batári, gyulai, tekeházi, királyházi gyerekkönyvtár,  salánki, verbőci , fancsikai fiókkönyvtár idén is 150 000 – 100 000 ezer forinthoz jutott, amit az anyagi – műszaki fejlesztésre forditott.

A megnyert pályázati összegből a Nagyszőlősi járási Könyvtárhálózat könyvtárai az idén is folytatták a megkezdett korszerűsitési programot, fejlesztéseket: a járási könyvtár magyar irodalom részlege az idén EPSON fénymásolót, székeket, akusztikai hangfalat, a Salánki fiókkönyvtár   15 db székkel , és egy villanymelegitővel gazdagodott, valamint sor került a nyomtató megjavítására.  Királyházi gyerekkönyvtár, járási gyerekkönyvtár, tekeházi, gyulai, batári, fancsikai, verbőci, tiszaújhelyi fiókkönyvtárak a pályázaton nyert pénzt új könyvespolcok, asztalok, székek, fénymásoló vásárlására forditották.  Mivel minden könyvtárfiókban nagyon rossz állapotban van a bútorzat, arra törekszünk, hogy javitsunk ezen a helyzeten. Az olvasók nagyra értékelik, ha a könyvtár kényelmes feltételeket  biztosit, a könyvekhez könnyebb hozzáférni, mód van rá, hogy újabb könyvkiállitásokat szervezzenek. Az új könyvespolcok lehetővé teszik, hogy a könyveket átcsoportositsák, igy megszűnjön a polcokon a zsúfoltság, illetve javul  a könyvtár helykihasználása és a  termek bútorzata egyöntetű legyen.

A tiszaújlaki fiókkönyvtár a megnyert pályázati összegből laptopot vásárolt, amelyet a könyvtáros mellet az olvasók is használhatnak  úgy az oktatás mint bármely más területi tevékenységekben , a gyerekek tanulnak rajta, az internetről bármit letölthetnek, vagy gépelnek és nyelveket tanulnak.

A Tiszabökényi fiókkönyvtár kivetitőt vásárolt, mely gyermek – és ifjusági programok, valamint az élménypedagógiai továbbképzések során kerül felhasználásra, az olvasók filmet nézhetnek.

Tiszapéterfalvi fiókkönyvtár 2018- ban  számitőgépre pályázott.  Annak  köszönhetően az olvasónak lehetősége nyilt számitógépen keresztül ingyenes Internet használatra, saját dokumentumok készitésére, illetve nyomtatására. A számitógép, illetve Internet arra is kiválóan alkalmas, hogy az olvasó tanuljon, olvasson, ismerkedjen, beszélgessen vagy is rálásson a világ dolgaira.  Mindezzel támogatóink hozzájárultak a kiemelt programok szinvonalas lebonyolitásához.

A Nagyszőlősi Járási Könyvtárhálózat fiókkönyvtárai köszönetét tolmácsolja a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. – nek  és a „KMKSZ” Jótékonysági Alapitványnak,  hogy az idén is támogatásban részesitették a könyvtárakat és jelentősen hozzájárultak  azok  fejlesztéséhez, programok lebonyolitásához.

 

Meláncsuk Gabriella, a járási könyvtár magyar irodalom szektorának könyvtárosa.


Comments are closed.