Átadták a nagyszőlősi temetőkápolnát és ravatalozót

2018. október 6-án ünnepélyes külsőségek közepette átadták Kárpátalja első és eddig egyetlen európai színvonalú ravatalozóját. Az avató ünnepségen jelen volt Majnek Antal,a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye püspöke, Juhász Hajnalka, a KDNP országgyűlési képviselője, Gyebnár István beregszászi magyar konzul, Rezes József vallási és nemzeti kisebbségi ügyek megyei főosztályvezetője, Bocskai István Nagyszőlős polgármestere, Szent Angéla Ferences Iskola vegyeskara Semjénné Menus Gabriella vezetésével, a történelmi egyházak lelkipásztorai és lelkészei, illetve a város római katolikus közössége.
A Nagyszőlősi Szent Cecília Temetőkápolna a szovjet időben 30 éven át adott menedéket a templomaiból kizárt nagyszőlősi római katolikus közösségnek. A kápolna építéséről pontos feljegyzés nincs. Az épületet, mely korábban a romai katolikus egyházközség tulajdonát képezte, egy 1949-es instrukció értelmében „katonák által bemutatott dokumentumok alapján” gazdátlannak nyilvánították és a Nagyszőlősi Városi Tanács Végrehajtó Bizottságának adták át. 1959-től 1989-ig ebben a kicsiny templomban folyhatott a római katolikus közösség élete. Titkos keresztelések, az éj leple alatt történt esketések, imádságok, szentmisék helyszíne volt generációk számára, az üldözésben is kitartó kereszténység helye és szimbóluma lett. A kápolna korábban is sokszor szolgált ravatalozási helyül, a virrasztások idején itt imádkozott, zsoltározott a család és a hívő közösség az elhunytért.
A temetőkápolna és ravatalozó ünnepi átadásán a beszédek sorát Magyar Gergely atya, Nagyszőlős római katolikus plébánosa nyitotta meg, üdvözölve mindenkit, aki eljött, hogy részesüljön a hálaadásban. Beszédében kiemelte, hogy: „A gyászban és a temetéseken mélységesen összeköt bennünket emberi és keresztény meggyőződésünk. Ezekben a zavaros napokban különösen fontos, hogy különböző keresztény közösségek tagjai és vezetői, valamint különböző nemzetiségű testvérek együtt állunk itt, egy szakrális hely mellett. Fontos, hogy átérezzük és kifejezzük, hogy az élet legalapvetőbb területein semmi sem választ el egymástól bennünket. Főleg nem a politika… Ahol állunk, egy sokszorosan megszentelt hely. Megszenteli a rengeteg imádság, amit a nagyszőlősi emberek a legnehezebb időkben itt mondtak el, azok az ígéretek, amiket az ifjú párok az itt megkötött házasságuk és keresztelések idején itt tettek.” Majd a kápolna védőszentjéről Szent Cecília életéről és annak bátor tanúságtételéről beszélt. Végezetül a kápolna összetartó erejére hívta fel a figyelmét az egybegyűlteknek: „Legyen ez a kápolna emberi és kerszetény egységünk helye és szimbóluma. A földbe visszatérő ember a földből alkotó Teremtője kezébe kerül vissza. És ha közel vagyunk Istenhez, akkor közel kell, hogy legyünk egymáshoz is.”
Ezek után Majnek Antal püspök úr megáldotta a temetőkápolnát és a hozzá épített épületet, a felújított keresztet és az egybegyűlteket.
Juhász Hajnalka, a KDNP országgyűlési képviselője köszöntő beszédében hangsúlyozta: „A mai nap több szimbolikus jelentőséggel is bír, amely mind a tanúságtételről szól. Október 6-a az aradi vértanúk napja, amely jelenti a haza melletti tanúságtételt, a hazáért elszenvedett vértanúság napját. Nekünk, akik itt állunk, ez a kápolna a hit melletti tanúságtétel szimbólumát jelenti, hiszen a legnehezebb időkben itt folytak a szentmisék.” Felhívta a figyelmet az ilyen tanúságtételek fontosságára a jelen korban is, hiszen ezeréves magyar keresztény kultúránk, hitünk szükségességét ma sokan megkérdőjelezik Európában. Beszédében kiemelte: „Ugyanilyen tanúságtétel Alaptörvényünk D cikkelye, amely az egységes magyar nemzet összetartozását szem előtt tartva kimondja a felelősségviselését a határon kívül élő magyarok sorsáért. Ennek a felelősségviselésnek is része a kápolna avatása, amely a Magyar Állam támogatásával valósulhatott meg.”
Az ünneplőket köszöntötte még Gyebnár István, beregszászi magyar konzul, Rezes József, a vallási és nemzetiségi ügyek megyei főosztályvezetője. Bocskai István Nagyszőlős polgármestere köszöntötte az egybegyűlteket, illetve fejezte ki háláját: „Élve az alkalommal hálás köszönetemet tolmácsolom a magam, a polgármesteri hivatal, a város polgárai nevében a Nagyszőlősön szolgálatot teljesítő Magyar Gergely ferences atyának, a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye vezetőségének és személy szerint Majnek Antal püspök úrnak, az anyaországnak, mely szívén viseli a határon túli magyarok sorsát, hathatós támogatást nyújt Kárpátaljának, ezen belül az ugocsai polgároknak, a Betlen Gábor Jótékonysági Alapnak, mindazoknak, akik hozzájárultak a kegyeleti központ építéséhez, illetve átadásához. Itt szeretném elmondani, a Nagyszőlősi Polgármesteri Hivatal az első perctől felkarolta és minden eszközzel támogatta az ötlet megvalósítását, eme európai színvonalú kegyeleti hely kialakítását.
A Mindenható gazdag áldását kérem támogatóink, partnereink életére, munkájára.”
Az ünnepi köszöntők sorát Biszinger Róbert, a Kapisztrán Szent János Jótékonysági Alap igazgatójának beszéde zárta, melyben megköszönte a Bethlen Gábor Alapnak a támogatást, mely által megvalósulhatott ez a létesítmény. Háláját fejezte ki a helyi kivitelezőknek, vállalkozóknak, akik hibátlan munkát végeztek, az egyház húszastanácsának a segítségéért. Reményét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a ravatalozó megnyitásával olyan tevékenység indulhat el Nagyszőlősön, ami mindenki számára segítség lesz a gyász nehéz napjaiban.
Az ünnepség színvonalát emelte, a Szent Angéla Ferences Iskola vegyeskarának előadása Semjénné Menus Gabriella vezetésével. A fiatalok a beszédek közötti időszakot csodálatos előadásukkal kápráztatták el a közönséget.
Az avatóünnepség záróakkordjaként a vendégeknek és a megjelenteknek lehetőségük nyílt az épületek megtekintésére.
ZNICK Edit
Vucskán Zoltán felvételei.


Comments are closed.