Átadták a verbőci óvodát

Verbőcön ünnepélyes külsőségek közepette adták át a felújított, megszépült és korszerűen berendezett Fenyőfácska óvodát. A verbőci gyermekintézmény generáljavításának elvégzésére az állami, a járási, illetve megyei költségvetésből 3,5 millió hrivnyát utaltak ki. Az összehangolt csapatmunkának köszönhetően 20 évi várakozás után a település polgárai korszerű intézményhez jutottak.
Az örömteli esemény alkalmából a verbőcieket, de elsősorban az óvodáskorúakat köszöntötte Natália Koszteleba-Veremcsuk, a Nagyszőlősi Járási Állami Közigazgatás megbízott elnöke, Gyebnár István, Magyarország Beregszászi Konzulátusának konzulja, a Kárpátontúli Megyei Tanács, valamint a Nagyszőlősi Járási Tanács több képviselője, Zelik János, Verbőc község polgármestere és mások.
A 75 gyermek elhelyezésére alkalmas épület 1977-ben épült. 1998-ban az intézmény ideiglenes jelleggel, a felújítás idejére bezárásra került, viszont újranyitására 20 évig kellett várni. Ez idő alatt többször változott a kivitelező, módosították a terv-költségvetési dokumentációt, pénzhiány miatt azonban nem sikerült befejezni a munkálatokat. Csak 2016-ban az állami, megyei és a járási költségvetésből történő közös finanszírozás révén sikerült a célegyenesbe érni. Az intézmény nemcsak kívülről és belülről újult meg, azt korszerű bútorokkal, játékszobákkal szerelték fel, korszerűsítették közműhálózatát és modern konyhai felszereléssel látták el.
–Meggyőződésem, hogy a mai nap bekerül a falu újkori történelmébe, ugyanis sokáig kellett várni erre az örömteli eseményre. Verbőc legfiatalabb polgárai itt megtapasztalhatják, milyen csodálatos érzés nap mint nap ebben a korszerű, kényelmes intézménybe járni—mondta többek között köszöntőjében Natália Koszteleba-Veremcsuk. A járási állami közigazgatás elnökének köszönőlevelét nyújtotta át Fóris Józsefnek, a járási tanács képviselőjének, az óvoda vezetőnőjének pedig értékes ajándékot adott.
A megjelentek tapsa közepette ünnepélyesen átvágták a szimbolikus szalagot. Ennek a megtisztelő missziónak Natália Koszteleba-Veremcsuk, a járási állami közigazgatás megbízott elnöke, Fóris József, járási tanácsi képviselő és Zelik János, Verbőc polgármestere tett eleget. Ezt követően az egyházak képviselői megáldották, illetve megszentelték az intézményt. A megjelentek megtekintették az óvoda termeit és helyiségeit. A Fenyőfácska növendékei az elvégzett munkát és az ajándékokat műsoros előadással köszönték meg.
Tudósításunk


Comments are closed.