Az AVE Vinohradovo Kft az al?bbiakban k?zli:

a Nagysz?l?si J?r?si Tan?cs soros ?l?se hat?rozattervezet?nek szab?lyoz?si hat?stanulm?ny?t valamint a Nagysz?l?si V?rosi Tan?cs v?grehajt? bizotts?g?nak  hat?rozattervezet?t „A szil?rd  h?ztart?si hullad?k AVE Vinohradovo Kft ?ltali elsz?ll?t?sa  tarif?inak  j?v?hagy?s?r?l”.
2015. janu?r elsej?t?l az al?bbi tarif?k meg?llap?t?s?t javasoljuk
Nagysz?l?si j?r?s:
– a t?bbszintes lak?h?zakban ?l?k sz?m?ra szem?lyenk?nt 13,74 hrivnya egy h?napra, maximum 41,22 hrivnya lak?sonk?nt.
Nagysz?l?s v?rosban:
– a t?bbszintes lak?h?zakban ?l?k sz?m?ra szem?lyenk?nt 12,17 hrivnya egy h?napra, maximum 36,51 hrivnya lak?sonk?nt.
A nagysz?l?si j?r?sban ?s Nagysz?l?s v?rosban:
A mag?nlak?h?zakban ?l? polg?rok sz?m?ra port?nk?nt 41,22 hrivnya havonta (0,12 m3 kuka eset?ben).
– a k?lts?gvet?si szervezetek sz?m?ra 93,54 hrivnya m3,
– a v?llalatok ?s jogi szem?lyek sz?m?ra 125,70 hrivnya m3,
– a v?llalat log?j?val ell?tott egyszer haszn?latos szemeteszs?k (120 liter) elsz?ll?t?sa 10,56 hrivnya.
A hat?lyos tarif?k ?rv?nyess?gi ideje alatt jelent?sen n?tt az anyagi er?forr?sok ?rt?ke. Nevezetesen:
az ?zemanyag ?ra 106,99 %,
a ken?anyagok ?ra—71,97 %,
a p?talkatr?szek ?ra—61,48 %,
a minim?lb?r ?sszege—29,44 %,
jelent?s m?rt?kben emelkedett az euro ?rfolyama—52,15 %.
A fenti t?nyez?k negat?v hat?sainak felsz?mol?sa c?lj?b?l sz?ks?gess? v?lt a szil?rd h?ztart?si hullad?k elsz?ll?t?sa tarif?inak emel?se.
A javasolt ?s gazdas?gilag indokolt tarifa meg?llap?t?sa, illetve bevezet?se biztos?tan? a v?llalat stabil munk?j?t, lehet?v? tenn? a szolg?ltat?sok min?s?g?nek jav?t?s?t, azt, hogy a j?v?ben a szolg?ltat?sok terjedelme ne v?ltozzon ?s id?ben tudjunk reag?lni a polg?rok beadv?nyaira, illetve panaszaira.
A vezet?s?g.


Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé.