Az iskolások jogi oktatásáról és neveléséről

A középiskolában a jogi ismeretek tanítása során el kell érnünk, hogy a felső tagozatos tanulók megismerjék a jogi kérdéseket, a közöttük lévő kapcsolatot, összefüggéseket.  A városi  8. számú  középiskolában a tanulók jogi oktatása során szem előtt tartjuk Ukrajna  Alkotmányát, „Az  oktatásról”  szóló  törvény tételeit, a gyermekjogi konvenciót, Ukrajna lakossága jogi oktatásának  programját, az iskola munkatervét és az állami alaptanterv  előírásait. A kisiskolások  az „Én és Ukrajna”, „Az egészségtan” tantárggyal ismerkedve  tudomást szereznek a legalapvetőbb jogi kérdésekről, kötelességeikről, az őket körülvevő világ összefüggéseiről. Azzal a céllal, hogy a tanulók jogi tájékozottságán  javítsunk, rendszeresen megtartjuk iskolánkban a jogi ismeretek hetét. A szabálysértések megelőzése céljából  a jogvédő  és igazságügyi szervek munkatársaival való találkozókat,  előadásokat, jogi  témájú  eszmecseréket tartunk, azonkívül a szülők körében is megfelelő  felvilágosító munkát fejtünk ki. Az iskolai könyvtárban jogi témájú könyvkiállítást szervezünk, megismertetjük a tanulókkal a hatályos törvénykönyveket, a jogi irodalmat. Az iskolatanács  összeállította a szabálysértések  elkövetésére hajlamos tanulók jegyzékét. Mi, pedagógusok igyekszünk maximálisan  bevonni a szakköri munkába a deviáns magatartású tanulókat, a szülők figyelmét felhívjuk arra, hogy elsősorban ők viselnek felelősséget gyermekeik  viselkedéséért. Tematikus rendezvényeket tartunk a tanulói  közösségen belüli  erőszak megelőzése céljából. Szociális-pedagógiai felügyeletet kapnak a veszélyeztetett családban nevelkedő gyermekek,  illetve maguk a családok is. Gyakran tartunk előadást mind a szülők, mind a pedagógusok számára, melyeken felhívjuk a felnőttek figyelmét a komputerfüggőség veszélyeire, arra, hogy a virtuális világ milyen kisértést jelent a gyermekre  nézve. Tanáraink az iskolán kívüli rendezvényeken is az egészséges életmódot, a sportolást, az aktív pihenést propagálják. E célból  kerül megrendezésre az egészség napja, a testnevelési órákon és az edzéseken pedig rászoktatjuk a gyerekeket a mozgásra.
Kiemelt hangsúlyt kapnak azok a tanulók, akik hajlamosak arra, hogy igazolatlanul távol maradjanak az órákról. Az iskola területén ellenőrző szemlékre  kerítünk sort, hogy megakadályozzuk a fiatalok  dohányzását és felkutassuk azokat, akik szeretnek  hiányozni  az órákról. A jogi oktatás és nevelés  nem titkolt célja, hogy a fiatalok tiszteljék és  betartsák a törvény betűjét, megértsék, tetteikért  vállalniuk kell a felelősséget,  tudjanak határt szabni a csínytevés és a szabálysértés között. Az iskolában szerzett tudást  viszik majd magukkal a felnőtt életbe, tovább gyarapítva ezeket az ismereteket.
Zsilenko L.V., a városi 8. számú iskola történelem és jogi ismeretek tanára.


Comments are closed.