Egy nap két fontos eseménye

Csütörtökön a két szomszédos településen nagyszabású, örömteli eseménynek lehettek részesei a helyi polgárok. Borzsavszkén felavatták az óvodát, Nagykomjáton pedig a sürgősségi mentőállomást.
A kedves vendégeket kenyérrel és sóval köszöntötték a borzsavszkei óvodában. Az avatóünnepséget megtisztelte jelenlétével Mihajlo Rivisz, a Kárpátontúli Megyei Tanács elnöke, Mihajlo Ruszanyuk, a Nagyszőlősi Járási Állami Közigazgatás, Vitalij Ljubka, a járási tanács elnöke, Natália Koszteleba-Veremcsuk, a választókerület részéről megválasztott megyei tanácsi képviselő, az oktatás-, ifjúság- és sportügyi főosztály vezetői, a nagyszőlősi járási és városi tanács Szolidaritás Politikai Párt színeiben megválasztott képviselői, a községi tanács képviselői testületének tagjai, Ioann Herbik, a helyi pravoszláv felekezet papja, valamint Iván Dzjuzák görög katolikus lelkész, úgyszintén több borzsavszkei lakos.
–Szívélyesen köszöntöm a megjelenteket az újévi és karácsonyi ünnepek alkalmából. Örvendetes, hogy az új esztendő ilyen várva-várt eseménnyel veszi kezdetét. Tőlünk független okok miatt úgy alakult, hogy tíz évig nem tudtuk befejezni az óvoda építését. Mihajlo Ruszanyuknak, a Nagyszőlősi Járási Állami Közigazgatás elnökének és Natália Koszteleba-Veremcsuknak, a megyei tanács képviselőjének, az általuk kifejtett lobbi tevékenységnek köszönhetően költségvetési pénzeszközöket utaltak ki, melyből finanszírozni lehetett a munkálatokat, mára pedig elkészült ez a csodálatos óvoda. Ez az esemény is megerősít bennünket abban a hitünkben, hogy gyermekeink tehetős, békés, erős Ukrajnában fognak élni. A felnövekvő nemzedék jelenti a jövőt, ez a legmegbízhatóbb befektetés. Kívánom, hogy gyermekeink jó körülmények között tanuljanak, nevelkedjenek—hangsúlyozta ünnepi köszöntőjében Mihajlo Rivisz, a megyei tanács elnöke.
A munkaszerető nagycsongovaiakat e jeles esemény alkalmából köszöntötte Mihajlo Ruszanyuk, aki a járási állami közigazgatás köszönőleveleit nyújtotta át Iván Szák egykori polgármesternek és Jurij Bóbitának, a helyi önkormányzati szerv jelenlegi vezetőjének. Vitalij Ljubka tanácselnök az óvoda dolgozóinak erőt, egészséget, nagyon sok türelmet és kitartást kívánt. Köszönetét tolmácsolta Iván Kosztáknak, a helyiek érdekeit képviselő járási tanácsi képviselőnek. A tanácselnök a járási tanács köszönőlevelét nyújtotta át a kivitelező cég, a Járási agráripari építővállalat kollektívájának. Natália Koszteleba-Veremcsuk megyei tanácsi képviselő hálás köszönetét tolmácsolta a hatalom minden ága vezetőinek, az óvodások szüleinek, a vállalkozóknak és mindazoknak, akik hozzájárultak az óvoda mielőbbi felavatásához. Az egyházak képviselői a Mindenható áldását kérték az intézmény dolgozóira és növendékeire.
Az óvoda felső csoportos növendékei műsoros előadással kedveskedtek a vendégeknek, a megye és a járás vezetői pedig ajándékokat nyújtottak át az intézménynek. Natália Koszteleba-Veremcsuk, Mihajlo Rivisz, Mihajlo Ruszanyuk és Iván Koszták édességcsomagokkal kedveskedett a gyerekeknek. A boldog gyermeksereg örömmel vette birtokába az óvodát. Az intézményt megtekintették a vendégek is.
Borzsavszkéről a megye és a járás vezetői Nagykomjátra indultak, hogy részt vegyenek a sürgősségi mentőállomás avatóünnepségén, ahol már sok helyi lakos várta őket. A meghívottak között volt Volodimir Markovics, a Kárpátontúli Megyei Állami Közigazgatás egészségügyi állami ügyosztályának igazgatója, Foma Bolonec, a Kárpátontúli Territoriális Sürgősségi Egészségügyi Központ igazgatója, Vaszil Markovics, a nagyszőlősi mentőállomás vezetője, Leszja Korolevics, a járási egészségügyi osztály vezetője, Nagyija Oniszko, a Nagyszőlősi Járási Kórház főorvosa, Ihor Popgyakunik, az egészségügyi alapellátási központ vezetője, Sznyizsana Popovics Nagykomját és Mihajlo Oniszko Onok polgármestere, Vaszil Pohilec pravoszláv lelkipásztor.
–Örömteli a mai esemény, hiszen a falun élő munkaszerető emberek egészségügyi ellátásának javítása a cél. Mindannyian azt szeretnénk, ha a rászorulók helyben magas szintű egészségügyi ellátásban részesülnének. Véleményem szerint, a sürgősségi egészségügyi ellátás a legjobban megszervezett az ágazatban,a szakemberek a legjobb tudásuk szerint igyekeznek segíteni. Idén a háziorvosi ellátás javítására fogunk törekedni, ugyanis az egészségügynek erre a szegmensére jóval több pénz jut, mint korábban. Közösen fogunk dolgozni azért, hogy egészségesebbek, boldogabbak legyenek a helyi emberek—hangsúlyozta Volodimir Markovics.
Natália Koszteleba-Veremcsuk, a Kárpátontúli Megyei Tanács képviselője rámutatott, a sürgősségi mentőállomás Borzsavszke, Nagykomját, Onok polgárainak szolgálatában áll. A megyei tanácsi képviselő köszönetét tolmácsolta Hennagyij Moszkal kormányzónak, Mihajlo Rivisznek, a megyei tanács elnökének, a járás vezetőinek, valamint az egészségügyi ágazat mindazon képviselőinek, akik közbenjártak annak érdekében, hogy az elhanyagolt régi épületben egészségügyi állomás működhessen. A nagykomjátiakat köszöntötte Mihajlo Rivisz, Mihajlo Ruszanyuk és Vitalij Ljubka. Erőt, egészséget, a mentőállomás dolgozóinak nyugodt szolgálatot kívántak.
A szociális intézmények átadását követően a lelkipásztorok felszentelték az intézményt, a vendégek pedig megtekintették azt.
Natália KOBÁLY


Comments are closed.