Értekezletet tartottak a medertisztítási munkálatok menetéről

Augusztus 7-én Vitalij Ljubka, a Nagyszőlősi Járási Tanács elnöke értekezletet tartott, melyen részt vettek a tanácsi képviselők, a társadalom és a vízgazdálkodási vállalat képviselői. Az összejövetelen a Tisza folyó medréből a homok- és kavicskeverék kitermelésének kérdését tekintették át.
Sztaniszláv Kolomisz, a járásközi vízgazdálkodási igazgatóság vezetője tájékoztatott arról, hogy a jóváhagyott terveknek megfelelően tartanak a medertisztítási munkálatok. Ugyanakkor a részvevők közül többen megjegyezték, hogy egyes községekben megfelelő engedélyek nélkül termelik ki a kavicsot a folyóból.
–Munkacsoport vizsgálja a szabálysértéseket, illetve ellenőrzi, hogy a munkálatok a jóváhagyott terv szerint történnek. A munkacsoport tagjai közé képviselők, közéleti aktivisták, ökológusok, a halvédelmi felügyelőség munkatársai tartoznak. Joguk van ellenőrizni, hogy a vállalkozók a Tisza medrének tisztításával kapcsolatos munkát tervszerűen végzik-e. Abban az esetben, ha azt tapasztalják, hogy a kavics- és homokkeveréket törvénytelenül termelik ki, jegyzőkönyvet vesznek fel, amit a jogvédő szervekhez és más illetékes hatóságokhoz továbbítanak. Mihajlo Jarema, a Drotinci Községi Tanács elnöke az értekezleten beszámolt arról, hogy Drotincin a kaviccsal megrakott teherautók annak ellenére is végighajtanak a falu területén, hogy a községi tanács tilalmat vezetett be. A kitermelt kavicsot szállító teherautók tönkreteszik a közelmúltban felújított útszakaszt. Időközben a problémát sikerült orvosolni, közölte a polgármester.
A Nagyszőlősi Járási Tanács sajtószolgálata.


Comments are closed.