Ez alkalommal sem volt megértés a járási képviselők között

Csütörtökön megtartották a hetedik összehívású  járási tanács  harmadik ülésének plenáris ülését. A 36 megválasztott képviselő közül  35  volt jelen a tanácsteremben. Az ülés munkájában részt vett Mihajlo Ruszanyuk, a járási állami közigazgatás elnöke, a községi és nagyközségi polgármesterek, az intézmények és szervezetek vezetői.
Az ülés  napirendjén 8 kérdés szerepelt. A korábban jóváhagyott kérdéseken kívül tervezték áttekinteni:  a 2013—2018. évre szóló palliatív ellátási programban módosítások eszközléséről, a Sirokei  Középiskola nevének megváltoztatásáról szólót, folyamodványt fogalmaztak meg a Miniszteri Kabinet címére azzal kapcsolatosan, hogy nincs arányban a nyugdíjak összege, valamint a villamos energia és a földgáz tarifája.
A napirendi kérdések áttekintése előtt Vitalij  Ljubka tanácselnök ismertette a képviselői  interpellációkat,  válaszolt azokra, melyek az ülések közötti időszakban kerültek  benyújtásra. A legtöbb képviselői  beadványban az utak javítását szolgalmazták. Ezt kérte Olekszandr  Miljukov és Sőtér Géza is. Szilágyi Olga pótlólagos pénzeszközök kiutalásáért folyamodott  a reproduktív  egészségmegőrző programra.  Jurij Szviscso kimerítő és mindenre kiterjedő  tájékoztatást várt a migrációs szolgálat vezetőjétől  arra a kérdésre, miért kell fizetni azért, ha a polgárok  25, illetve 45 éves korukban  lecserélik a személyazonossági igazolványukban lévő fényképet, ami amúgy ingyenes szolgáltatás.
Ezt követően a képviselők megszavazták a napirendet és  hozzáláttak a kérdések megvitatásához.  Szverenko Béla, a járási tanács elnökhelyettese tájékoztatott arról, hogy  módosítást eszközöltek  a hetedik összehívású  járási tanács  ügyrendjében, ennek értelmében  biztosított  a név szerinti szavazás.
Mivel a kérdések és a programok mindegyikét a képviselői  bizottságok  ülésein áttekintették, Jurij  Szviscso, az Újjászületés Párt frakcióvezetője javasolta, hogy  egy csomagban szavazzák meg azokat. Az  Egységes Központ és a KMKSZ részéről megválasztott képviselők nem támogatták javaslatát, követelték, hogy az iskolákban a gyermekétkeztetés szervezésének kérdésével külön foglalkozzanak. A képviselők többsége nem támogatta javaslatukat. A nézetkülönbségeket nem sikerült  orvosolni, így 10  járási tanácsi  képviselő  elhagyta az  üléstermet, a többiek pedig „nem”-mel szavaztak. A továbbiakban a napirendi kérdéseket egyhangúlag megszavazták.
A plenáris ülésen az eddig elvégzett munkáról tett jelentést  Artúr  Seregi,  a Nagyszőlősi Járási  Helyi Fejlesztési Ügynökség közelmúltban kinevezett vezetője, aki hangsúlyozta, az ügynökség munkatársai  idejének  nagy részét az ellenőrzések emésztik fel,  így mindössze  hat pályázati  kérvényt  nyújtottak be. Kettőt  a városi  polgármesteri  hivatal kérésére  a fűtési rendszer  korszerűsítésére  a  városi  8. és 9. számú  óvodákban, finn nagykövetség  szorgalmazta  járásunkban  az oktatási  rendszer optimizálását, ezért a közigazgatási  hivatal  oktatás-, ifjúság- és sportügyi főosztályával közösen kérvényezik a speciális igényekkel rendelkező gyermekek számára két osztály  kialakítását, Novoszelicán  a  vízvezetékrendszer rekonstrukcióját. Artúr Seregi  válaszolt  a képviselők kérdéseire.  Sokakat érdekelt az ellenőrzések eredménye, az, hogyan halad a hospice építése, mikorra várható az objektum átadása? A lengyelországi kollégákkal kötött megállapodás értelmében azt  várhatóan  még idén  átadják.
Vitalij  Ljubka tanácselnök  hozzátette: „Rendelkezünk  a terv-költségvetési  dokumentációval, melyet  már korábban  jóváhagytak, ezért abban most  néhány  módosítást kell eszközölni. A megyei tanács mai ülésén remélhetőleg kiutalják a 6 millió  hrivnyát  a hospice építésének  befejezésére. A terv-költségvetési  dokumentációt  a reális  árakhoz igazítjuk és törekszünk az  objektum mielőbbi átadására. A pénzeszközökkel nem a helyi fejlesztési ügynökség, hanem  a járási  közigazgatás  egészségügyi osztálya rendelkezik majd.  Van remény a kérdés megoldására és eme  fontos intézmény átadására 2016-ban”.
Ljubov TAKÁCS


Comments are closed.