Felavatták a fancsikai óvodát

Múlt pénteken a fancsikai óvoda területén ünnepélyes zene szólt, az aranyló őszi napsugarak beragyogták a vidéket, lágyan cirógatták a megjelenteket. Az ünneplőbe, illetve nemzeti viseletbe öltözött kicsinyek boldogan sorakoztak fel az ünnepi rendezvényre hírül adva, hogy fontos esemény történik a faluban. Tény és való, hogy az új óvoda átadása és felszentelése várva várt esemény az itt élők számára.
Az ünnepi rendezvény kezdete előtt a különböző felekezetek lelkipásztorai megáldották, illetve felszentelték a megújult épületet, a gyermekeket és a megjelenteket. Majd Vitalij Szemen, a rendezvény műsorvezetője rímekbe foglalva köszöntötte a kedves vendégeket, a falu polgárait.
Az óvodaavató ünnepségén részt vett Iván Baloga, Ukrajna parlamenti képviselője, Natália Koszteleba-Veremcsuk, a Nagyszőlősi Járási Állami Közigazgatás megbízott elnöke, Román Furman és Fegyir Iszajovics, a Kárpátontúli Megyei Tanács képviselői, Petei Judit, Petei József, Volodimir Hvozgyo járási tanácsi képviselők. Küldöttség érkezett a csehországi Visocinai országrészből, melynek tagjai között köszönthették Jirzsi Begounek vajdát, a Cseh Parlament Képviselőházának tagját, az országrészi kormányzat vezetőjét, a VIZA jótékonysági alapítvány vezetőségének elnökét, Zdenek Kadlecet, Katerina Szvobodovát, a Kárpátaljával kialakított együttműködésért felelős koordinátort.
A fancsikai lakosok számára az új óvoda felavatása várva-várt ajándék, hiszen építése hosszú évekig elhúzódott és csak Hennagyij Moszkalnak, a megyei állami közigazgatás elnöke lobbi tevékenységének köszönhetően sikerült pénzeszközöket biztosítani. A kormányzó közbenjárásával az objektum felkerült az Állami Regionális Fejlesztési Alapból, valamint a helyi költségvetésekből finanszírozandó objektumok jegyzékébe. Az építkezésre 13 millió 308 ezer hrivnyát utaltak ki, amiből 5 millió 50 ezer hrivnyát az állami, 8 millió 251 ezer hrivnyát pedig a megyei büdzséből irányoztak elő. Említésre méltó, hogy az épület felújítási költségeinek egy részét a VIZA jótékonysági alap fedezte.
Olena Kizman, az óvoda vezetőnője elmondta, kezdetben csak két vegyes csoporttal kezdik meg működésüket, ahol 56 gyermek elhelyezésére van mód, újévtől pedig beindul a bölcsődei és a három óvodai csoport.
Az ünnepi eseményt megtisztelte jelenlétével Iván Baloga parlamenti képviselő, aki szívélyesen köszöntötte a helyieket, ezen belül is az új óvoda ifjú növendékeit. Hálás köszönetét tolmácsolta az elvégzett munkáért Jurij Marjannak, a Fancsikai Községi Tanács elnökének, a község képviselői testületének, mindazoknak, akik munkával, egyéb módon hozzájárultak e korszerű és kényelmes óvoda megteremtéséhez.
Külön köszönetét tolmácsolta Petei Juditnak, a járási tanács képviselőjének, aki az objektum építését kezdeményezte, mindvégig szorgalmazta, a visocinai országrész képviselőinek, akik segítő kezet nyújtottak e fontos szociális projekt megvalósításához. Ünnepi köszöntője zárásaként kérte az intézmény dolgozóit, hogy a legnagyobb türelemmel és szeretettel neveljék, tanítsák a kicsinyeket.
Köszöntötte a fancsikaiakat Jirzsi Begounek, a Cseh Parlament Képviselőházának tagja, a visocinai országrész vajdája, aki elmondta, hogy az elmúlt években közreműködésüknek és erőfeszítéseiknek köszönhetően Kárpátalján 170 szociális objektum, iskola, óvoda, kórház épült, illetve került felújításra. Román Furman, a megyei tanács képviselője köszöntve a vendégeket, illetve a megjelenteket hangsúlyozta, nagy öröm mindenki számára, hogy ez az objektum elkészült, hiszen képviselői beadványukban a megyei tanács járásunk részéről megválasztott képviselői többször is szorgalmazták és beadványban kérték pénzeszközök kiutalását, köszönetet mondott mindenkinek, aki kivette részét a munka szervezéséből, megvalósításából.
Natália Koszteleba-Veremcsuk, a járási állami közigazgatás ügyvezető elnöke a maga, valamint Hennagyij Moszkal, a Kárpátontúli Megyei Állami Közigazgatás elnökének nevében mondott köszönetet a községi polgármesternek, a községi tanács képviselőinek, akik eme objektum megrendelői voltak, a megyei tanács képviselőinek, akik megszavazták pénzeszközök kiutalását a megyei büdzséből, a csehországi partnereknek, akik hozzájárultak a projekt megvalósításához és pénzeszközöket utaltak ki az óvoda számára szükséges csempe vásárlására. Végezetül a megyei állami közigazgatása elnökének köszönőlevelét nyújtotta át Jurij Marjannak, a Fancsikai Községi Tanács elnökének az óvoda építéséhez való kimagasló egyéni hozzájárulásáért.
Petei Judit, a Nagyszőlősi Járási Tanács képviselője megjegyezte, soha nem fogja elfelejteni a község polgármesterével folytatott eszmecserét, melyen az óvoda építésének fontosságát vitatták meg. Mindenki egyetértett abban, hogy a fancsikaiaknak és a szomszédos települések polgárainak szükségük van erre az intézményre. Örömmel konstatálta, hogy a megyei tanács képviselői testülete felkarolta, szavazatával támogatta a benyújtott beadványt, minek eredményeként ez a csodálatos objektum elkészült. Köszönetet mondott azoknak, akik fizikai munkával, anyagiakkal hozzájárultak az óvoda építéséhez. Végezetül Jurij Marjan Fancsika polgármestere idézte fel az építkezés menetét és nevezte meg azokat, akik nap mint nap segítettek a munkában.
A hivatalos részt követően az óvoda ifjú növendékei műsoros előadásukkal fejezték ki hálájukat és köszönetüket. Végül a vendégek átvágták a szimbolikus szalagot és mindenki megtekinthette ezt a mesebeli birodalmat.
MEZEI Rita


Comments are closed.