Felvonták az állami lobogót

Augusztus 23-án, szerdán, Ukrajna állami lobogójának napja és az ország függetlensége kikiáltásának napja alkalmából rendezett ünnepség Tarasz Sevcsenko, az ukrán nép dicső fia, a függetlenség lánglelkű harcosa mellszobránál kezdődött. Az összejövetel részvevői virágkosarakat helyeztek el és tisztelettel adóztak a Nagy Kobzos emlékének, aki a vers erejével küzdött Ukrajna szellemi újjászületéséért, az igazságért, a szabadságért.
A megemlékezést követően az ünnepi menetoszlop a közigazgatási hivatal elé vonult, ahol nemzeti viseletbe öltözött idősek és fiatalok vonultak fel a járás és a város vezetőivel az élen.
A felvonulás után ünnepi külsőségek közepette felvonták az állami lobogót. A megtisztelő missziónak Mihajlo Ruszanyuk, a Nagyszőlősi Járási Állami Közigazgatás elnöke tett eleget. A művelődési dolgozók és a városi kultúrház mellett működő kórus előadásában magasztosan szállt az állami himnusz. Néma főhajtással adóztak azon hősök emlékének, akik életüket áldozták jövőnkért, országunk egységéért és függetlenségéért.
–Vidékünk tisztelt polgárai, szívélyesen köszöntöm mindnyájukat az állami lobogó és Ukrajna függetlensége kikiáltásának 26. évfordulója alkalmából. Az események kapcsán nagyon is tisztában vagyunk a függetlenség és szuverenitás szavak jelentésével, tudjuk, milyen drága áron lehet azt kivívni. Kívánom, hogy a jövőben egy emberként munkálkodjunk a szebb jövő érdekében—hangsúlyozta Mihajlo Ruszanyuk, a közigazgatási hivatal elnöke.
„Ezek az ünnepnapok emlékeztessenek bennünket arra a történelmi útra, melyet szabadságszerető ukrán népünk tett meg a hőn áhított függetlenség elérése érdekében. Évek, évtizedek teltek el, ám a függetlenségért vívott harc ma is tart. A Mindenható legyen velünk a szabadságért, a jogállamiságért folytatott harcunkban, adjon erőt a boldog jövő építéséhez ”—hangsúlyozta Szverenko Béla, a járási tanács megbízott elnöke.
Az ünnep alkalmából a szakmai hozzáértéséért, a lelkiismeretes munkáért, az aktív közéleti szereplésért okleveleket és köszönőleveleket nyújtottak át a szakemberek, az önkéntesek, a város és a járás köztiszteletben álló polgárai népes csoportjának. A rendezvény a kerékpárosok felvonulásával zárult.
Ljubov TAKÁCS


Comments are closed.