GONDOSKODNAK AZOKRÓL,  AKIK ELLÁTÁSRA SZORULNAK

A járási állami közigazgatás szociális védelmi főosztálya mellett működő territoriális központ munkatársai nemes és hasznos feladatnak tesznek eleget. Munkájuk sajátosságairól Magdalina Lődár, a központ szociális ellátási osztályának vezetője számolt be járási lapunk olvasóinak.

–Az egyedül élő idős embereket és a sorsukra hagyatott rokkantakat látjuk el. Territoriális központunkon belül három részleg működik. Van az otthoni szociális ellátás, a szociális-jóléti adaptáció, valamint működik az étkezde. Szociális dolgozóink hetente legalább két alkalommal felkeresik a gondjaikra bízott embereket, megfelelő szolgáltatást nyújtanak, szükség esetén gondozzák, ellátják az időseket. Az étkezde a munkaszüneti napokon kívül mindennap 30 rászorulónak, kis jövedelmű idős vagy rokkant embernek biztosít ingyen ebédet. Az étel ízletes, kalóriadús. Védenceink elégedettek, sokan közülük csak nálunk jutnak naponta meleg ételhez. Odafigyelünk arra, hogy egészséges étel kerüljön az asztalra. 2016 januárjában a sorsukra hagyatott és kis jövedelmű emberek ingyen ebédje 9424 hrivnyába került. A rászorulók felkutatása nem jelent gondot, mert gyakran megesik, hogy maguk az elesettek jelentkeznek, a szomszédok vagy ismerősök, a körzeti háziorvosok keresnek meg bennünket azzal, hogy vegyük nyilvántartásba egyik vagy másik ellátásra szorulót. A háziorvosokkal szoros kapcsolatot tartunk, ők hiteles információval rendelkeznek e kategóriába tartozó elesett emberekről. Szociális dolgozónk a mai napon először látogatja meg a Borkanyuk utcában élő gondozottját, akire a városi tanács hívta fel a figyelmünket.
A téli időszakban a territoriális központ bázisán melegedőpontot alakítunk ki, ahová várjuk a betérőket, amikor odakinn mínusz 10 foknál is hidegebb van. A központ dolgozói egész napos ügyeletet tartanak, ami azt jelenti, hogy az éjszakai órában is be lehet hozzánk csöngetni. Forró tea és egy szelet kenyér mindig várja azokat, akik kint töltik az éjszakát. Itt szeretném elmondani, hogy a hajlék nélkül maradottak nem keresnek bennünket, bár mi nyilvántartást vezetünk róluk. A községi és nagyközségi tanácsok által adott információ szerint a járás területén 20 a hivatalos hajléktalanok száma. Ezek az emberek hol a rokonoknál, hol a falubelieknél húzzák meg magukat.
Nyilvántartást vezetünk azokról a személyekről is, akik visszatértek a büntetés-végrehajtás helyéről. Számuk a járásban kilenc fő. Valamennyien orvosi ellátást kértek, ugyanis tbc-ben szenvednek. Territoriális központunk nem látja el ezeket a személyeket, mint ahogy nem tudjuk gondjukat viselni a daganatos vagy fertőző megbetegedésben szenvedőknek sem, a fennálló fertőzésveszély miatt.
A 2016. január 1-jei adatok szerint a nagyszőlősi járás területén összesen 1693 idős ember él magányosan, közülük 536 rokkant. Szociális ellátási osztályunk 297 főről gondoskodik a járás településein, közülük 60 városi lakos. A szociális dolgozók száma 40, falun átlagosan 7, a városban 10 személyt látnak el. Nincs könnyű sorsuk e kategóriába tartozóknak. Az egyik gondozottunknak volt családja, két élő gyermeke van, akik egyáltalán nem aggódnak érte, sajnálatos módon rá sem nyitják az ajtót. A férfi szeretett volna elhelyezkedni az öregek bentlakásos otthonában, sikerült összegyűjteni minden szükséges okmányt, viszont avégett, hogy vannak élő hozzátartozói, nem sikerült őt elhelyezni, gyermekeinek kötelességük lenne gondoskodniuk apjukról. Az idős rokkant ember napi ebédjét mi szállítjuk ki. Egyik lábát amputálták, a másik is beteg. Számára a járás több, mint megpróbáltatás. A hozzá hasonlók megsegítését, ellátását vállaltuk mi fel. Minden gondozottunknak megvan a maga története, sorsa, azokat a problémákat és nehézségeket, melyekkel szembe találják magukat, mi segítünk leküzdeni. A törvény értelmében nem vállalhatjuk fel azok ellátását, akiknek élő hozzátartozóik vannak még akkor sem, ha vér szerinti rokonaik elhanyagolják őket.
Anna KOBÁLY


Comments are closed.