Jószomszédi napok az ukrán—szlovák határon

Múlt szombaton  a  Kisberezna—Uglja nemzetközi  határátkelőnél  a  szlovák—ukrán határon  megtartották a jószomszédi napokat.  Szlovákia  és Ukrajna  küldöttségének tagjai, a hivatásos  művészek, az  amatőr  hagyományőrző kollektívák részvétele az  ünnepi  hangulatról és az  európai szomszédságról tanúskodott.
A színpadon az egybegyűlteket köszöntötték a két szomszédos vidék vezetői, Peter Hudik, az eperjesi önkormányzat vezetője, Zdenko Trebula, a kassai önkormányzat vezetője, Mihajlo Rivisz, a megyei tanács elnöke, Hennagyij Moszkal kormányzó. Az Ungvári Zádor Dezső Állami Zeneművészeti Szakiskola fúvószenekarának előadásában felcsendült Ukrajna,  Szlovákia  és az  Európai  Unió  himnusza.
A részvevőket köszöntötték az állami hivatalnokok, akik hangsúlyozták az ünnep fontosságát, a két szomszédos ország lakosságának kitartást, a vidék és az ország  felvirágoztatása  terén  végzett munkájukban  további  sikereket kívántak.
Mihajlo Rivisz, a Kárpátontúli Megyei Tanács  képviselői testülete nevében köszöntötte a megjelenteket az ünnep alkalmából és mondott köszönetet a szlovák népnek azért, hogy támogatta Ukrajnát eurointegrációs törekvéseiben. Hangsúlyozta, a két szomszéd nép találkozójára az országhatáron aznap kerül sor, amikor Ukrajna fővárosában az Eurovíziós dalfesztivál döntőjét tartják, az Európai Unió  pedig meghozza a végző  döntést Ukrajna vízummentességéről. Ezekre az eseményekre már régóta várt az ukrán nép, az ilyen és ehhez hasonló események erőt adnak a további munkához, erősítik a szebb jövőbe vetett hitet.
–A szomszédos országokba tett munkalátogatásaink és  partnereinknek kárpátaljai vizitje azt  bizonyítja, hogy Ukrajnát és Kárpátalját  az európai  közösség  soraiban szeretnék  látni,  mi a magunk  részéről pedig  őszintén igyekszünk oda. Ősidők óta szoros baráti, esetenként családi kapcsolatokat ápolunk Szlovákia, Románia, Magyarország, Lengyelország, Csehország polgáraival, önkormányzataival. Mindannyian maximális erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy javuljon  Ukrajna tekintélye a helyi és regionális demokrácia  szférájában, minél jobban  megismerjük és  megvalósítsuk az európai  önkormányzatiság  tapasztalatát, az  európai közösség vezető intézményei tevékenységének elvét, prioritását. Mihajlo Rivisz hangsúlyozta, a jószomszédság napján minden évben valami új, valami sajátságos meglepetésben van része a megjelenteknek, ami azt  bizonyítja, hogy az  együttműködés Ukrajna és  Szlovákia  között tovább mélyül, gazdagodik, erősödik a kapcsolat  a határ menti  régiók  között. Ez pedig lehetővé teszi a két nép és a két vidék közötti gazdasági,  tudományos  és kulturális együttműködés  bővülését.
A megyei tanács elnöke vázolta a határ menti  vidékek  önkormányzatai és államhatalmi szervei képviselőinek  gyümölcsöző együttműködését a környezet- az árvízvédelem tekintetében,  abbéli örömének adott hangot, hogy egyre újabb határátkelők nyílnak, fejlődik a határ menti  infrastruktúra.
–Ma egy  sor  fontos  okmány kerül aláírásra, minek köszönhetően lehetővé  válik a határ menti  együttműködés  további szilárdítása, új ötletek válnak megvalósíthatóvá. Hiszem, hogy a jövőben is  békességben, kölcsönös  megértésben dolgozunk tovább, megosztjuk egymással tapasztalatainkat, sikereinket, megvitatjuk problémáinkat. Jó szomszédhoz illően munkálkodunk tovább a két ország felvirágoztatásáért. Hiszem, nem kell sokáig várni arra, hogy Ukrajna  az Európai Unió teljes jogú tagállamává váljon.
A szlovákiai és ukrajnai  állami  hivatalnokok egy sor  fontos okmányt láttak el kézjegyükkel. Együttműködési megállapodást írtak alá nemcsak a két régió, hanem az egymással szomszédos települések között is.
A hivatalos részt követően a küldöttségek tagjai ukrán és szlovák népdalok kíséretében megtekintették a kassai és az eperjesi tematikus  sátrakat, Kárpátalja  különböző  járásainak pavilonjait, ízletes népi ételeket kóstoltak.
A megyei tanács sajtószolgálata.


Comments are closed.