Kibővített koordinációs értekezlet a települések képviselőinek részvételével

Szerdán Vitalij Ljubka, a Nagyszőlősi Járási Tanács elnöke koordinációs értekezletet tartott, melyen részt vettek a községi és nagyközségi polgármesterek, a községi tanácsok földrendezői és könyvelői, úgyszintén a járási állami közigazgatás vezetői, a közigazgatási hivatal pénzügyi főosztályának, az állami  földkataszter, az adóügyi felügyelőség és a tanács munkatársai.
A helyi költségvetések feltöltésével kapcsolatos kérdés szerepelt a napirenden. A tanácselnök hangsúlyozta, hogy faluhelyen a  pénzügyi helyzet változó. A járásban 15 községi tanács nem rendelkezik annyi pénzzel, hogy fél évig folyósítani tudja a tanácsi dolgozók  bérét. Rámutatott, a községi és nagyközségi tanácsok végrehajtó bizottságainak gyakorlati segítséget nyújtó munkacsoport kereste a helyi költségvetések feltöltésének pótlólagos forrásait. A munkacsoport mostanra összegezte munkáját. Jurij Brics, az állami földkataszter járási főosztályának vezetője ismertette a földadó optimális összegét. A községi és nagyközségi tanácsoknak már most, de legkésőbb júliusig  jóvá kell hagyniuk településeken a  2017. évben  érvényes földadó összegét. Ezt a hatályos törvények  írják elő.
Artúr Seregi, a Nagyszőlősi Járási Helyi Fejlesztési Ügynökség Kommunális Vállalat igazgatója közös munkára kérte fel a települések vezetőit az európai uniós pénzeszközök járásba történő bevonása terén. Van mód arra, hogy a település szociális-gazdasági problémáinak megoldására pályázati pénzeket használjanak fel. Az ügynökség igazgatója hangsúlyozta, a határ mentén elterülő települések e téren kiváló lehetőségekkel rendelkeznek.
A koordinációs értekezleten a járás vezetői okleveleket nyújtottak át azon  községi tanácsoknak, melyek részt vettek az Ugocsai szőlővessző borfesztiválon, a települések polgárainak pedig  köszönetüket tolmácsolták.
A járási  tanács sajtószolgálatának tájékoztatása alapján.


Comments are closed.