Köszönet az együttműködésért és támogatásért

Elbúcsúztattuk az óesztendőt, s mivel a 2018 a kutya jegyében telik, mely köztudottan ragaszkodó, hűséges állat, bízunk benne, hogy mindennapjaink békességben, nyugalomban telnek majd. Az új esztendőben az előző lapszám előkészítése során szükségét érzem annak, hogy hálás köszönetem tolmácsoljam a Nagyszőlős-vidéki Hírek azon hűséges előfizetőinek, akik megtiszteltek bennünket figyelmükkel, akik megrendelték és olvassák a járási lapot. A jövőben is igyekszünk minden fontos eseményről beszámolni, tudósítani a legtávolabbi településekről is, átfogó képet nyújtani az Ugocsában történtekről.
Először is szeretném hálás köszönetemet tolmácsolni egykori szerkesztőmnek, Malvin Szavinecnek, a lelkes és fáradhatatlan önkéntesnek, a háborús és munkaveteránok járási tanácsa elnökhelyettesének, aki az elmúlt esztendőben a legaktívabb társadalmi tudósítónk volt. Tény és való, hogy az újságírás a vérében van, minden írása elemző hangvételű, kritikus, időnként érzelmektől, sőt indulatoktól sem mentes, akárcsak hétköznapjaink. Írásai leggyakrabban a Magánvélemény és az Önkéntesség rovatcím alatt jelennek meg, minden alkalommal húsbavágó kérdéseket vet fel. Köszönetem és hálám szeretném tolmácsolni Mária Szelehman közéleti aktivistának, aki részletekbe menően foglalkozik a kulturális, a művészeti élet bemutatásával. Rendszeresen tudósít a könyvbemutatókról, az irodalmi estekről, az író-olvasó találkozókról. Írásai között meghatározó helyet foglalnak el az egyházi élet eseményei, ami nem véletlen, hiszen tudósítónk életében a keresztény hit meghatározó. A mindennapok emberéről, a munkásszakmák képviselőiről olvashatunk Iván Kozák társadalmi tudósítónk írásaiban. Amikor betér szerkesztőségünkbe, tudjuk, nem jött üres kézzel, fényképeket és kéziratokat hoz. Bemutatja a mozdonyszín, a nagyközség legrátermettebb dolgozóit, illetve polgárait. Az elmúlt évben cikksorozatot olvashattak Iván Bilancsuk tollából, aki összegyűjtötte és papírra vetette a nagyszőlősi járás településeinek történelmét. Ezekben a karcolatokban helytörténeti adatokat olvashatunk, melyek korábban sehol nem jelentek még meg. Csorna község sajátosságait, különleges értékeit, nemzeti gasztronómiáját tárja az olvasók elé Vaszil Ivasko, a település nyugalmazott polgármestere, Iván Iszajevics egykori pedagógus pedig szülőfalujáról, Hizsáról küldött érdekes írásokat. Több hasznos tanácsot adott olvasóinknak Borisz Bilousz tudós-agronómus.
A járás sportéletéről tudósított Csuka Sándor, Tivadar László, Iván Rabovszkij, Iván Borsos, Rozgonyi László, Volodimir Talabircsuk.
Pedagógusaink is szívesen küldik be írásaikat szerkesztőségünk címére. A legaktívabb levélíróink közé tartozik Miroszlava Szvirida ( Bukove), Viktória Bilák (Trosznik), Natália Tóth és Mihajlo Szigeti (Olesnik), Szavko Szilvia (Verbőc), Anna Molnár (városi 7. számú iskola), Madár Mária (Péterfalvai Líceum), Ludmilla Zsilenko (8. számú iskola). A pedagógusok példáját követik a tanítványok. Iskolásaink időről időre beszámoltak az emlékezetes kirándulásokról és a tartalmas rendezvényekről. Több írást kaptunk Miroszlava Lenyótól, Diana Bricstől, Bogdán Barnicstól. Natália Skirja, a Puskinei Kilencosztályos Iskola igazgatónője rendszeresen küld be írásokat és akárcsak korábban, most is arra ösztönzi tanítványait, hogy papírra vessék gondolataikat. Köszönet levélíróinknak. Hisszük, hogy együttműködésünk az új esztendőben is eredményes lesz.
Nagyra értékeljük, hogy olvasóink találtak lehetőséget és megrendelték a lapot. A kézbesítők, akik egyben a legfőbb segítőtársaink, hétről hétre házhoz viszik azt önöknek. Élve az alkalommal itt szeretnék köszönetet mondani a postahivatal munkatársainak, a kézbesítőknek, akik az olvasók figyelmébe ajánlották, illetve hétről hétre kikézbesítik a lapot. Köszönetem és hálám a minden szintű képviselőknek, a járás vezetőinek, akik a választópolgárok, családtagjaik, ismerőseik számára is előfizettek a Nagyszőlős-vidéki Hírek járási lapra. Az elmúlt években sikerült gyümölcsöző együttműködést kialakítanunk a járás területén működő vállalatok és intézmények vezetőivel, akik partnerként tekintenek ránk, akikre mindenben számíthatunk.
Változnak a lap szerkesztői, változik maga a lap is, viszont egy dolog változatlan: a jövőben is legjobb tudásunk szerint igyekszünk az önök, a kedves olvasók szolgálatában állni. Erőt, egészséget, békességet, boldogságot olvasóinknak, partnereinknek, mindazoknak, akik szívügyüknek tekintik azt, hogy a járásnak saját lapja legyen!
Tisztelettel: Natália KOBÁLY, a járási lap megbízott szerkesztője.


Comments are closed.