MÉG EGYSZER A LAKÁS-KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKÉRT JÁRÓ SZUBVENCIÓRÓL

Tisztelt szerkesztőség! Rendkívül hálásak vagyunk azért, hogy közölték a szakember magyarázatát, nevezetesen azt, hogy a szubvencióval rendelkező háztartásokban is érdemes takarékoskodni az energiahordozókkal. A cikket olvasva több kérdés fogalmazódott meg bennünk. A helyzet az, hogy októberben és novemberben oly mértékben takarékoskodtunk a földgázzal, hogy gyakorlatilag fűtetlen lakásban ültünk, mert nem tudtuk, lesz-e szubvenciónk vagy nem. November végén kaptuk meg a döntés arról, hogy jogosultak vagyunk az állami támogatásra. Az a kérdésünk, hogy az említett két hónapban megtakarított gázt jogunk van-e felhasználni most, illetve a jövőben? A szakember által adott magyarázatban nem értjük az alábbi mondatot: „A szociális védelmi szervek által a szolgáltató számlájára átutalt szubvenció összege, ha a takarékos fogyasztás eredményeként a háztartásokban nem került felhasználásra annyi földgáz, víz vagy áram, amennyi megállapításra került, a későbbi időszakokra is átütemezhető”. Azt szeretnénk, ha Okszána Tilnyák, az említett cikk szerzője ezt részletesebben is kifejtené. Előre is köszönjük. Tisztelettel M. Konár, Sz. Kljáp, A. Kerecsán, H. Nagy, nagyszőlősi lakosok.

A szerkesztőség megjegyzése:

A levélben megfogalmazott kérdést továbbítottuk Okszána Tilnyáknak, a járási állami közigazgatás szociális támogatások és kompenzációk kifizetésével foglalkozó osztálya vezetőjének. Az alábbiakban a szakember magyarázatát adjuk közre.

–A szubvenció a Miniszteri Kabinet 1995. október 21-i 848. határozatában jóváhagyott rend szerint kerül megállapításra. Az említett szabályzat értelmében a rászorulóknak részben fedezik a rezsiköltségek, a cseppfolyós gáz, a szilárd és folyékony háztartási tüzelő árát. Az elmúlt időszakban 2—3 alkalommal módosításokat és kiegészítéseket eszközöltek a szabályzatban. Amint azt az előző cikkben is hangsúlyoztam, a szabályzat értelmében a szubvenciót a szociális normák és szabványok figyelembevételével állapítják meg. Eközben figyelmen kívül hagyjuk, hogy az ügyfél korábban a norma által megállapított mennyiségű energiahordozót használt-e el. A szubvenció a szociális normára vonatkozik. A szubvencióra jogosult személynek joga van takarékosan felhasználni a lakás-kommunális szolgáltatásokat. A megtakarított összeg beszámíthat a következő hónapi kötelező befizetési összegbe. Ez azt jelenti, hogy a ténylegesen elhasznált szolgáltatás értéke lehet kevesebb, mint az adott szolgáltatásért a kötelező befizetési összeg. Az illető csak a ténylegesen elhasznált mennyiség értékét fizeti ki. Egy példával illusztrálom. Az adott személy számára a kötelező befizetési összeg havi 150 hrivnya, viszont csak 100 hrivnya összegű szolgáltatást vett igénybe. Ebben az esetben nem kötelező neki kifizetni a megállapított 150 hrivnyát, hanem csak 100-at, mert ténylegesen ilyen összegű szolgáltatást vett igénybe. A megállapított szubvenció fel nem használt részét beszámíthatja a következő hónapi kötelező befizetésbe. Korábban a fűtési idény végén munkatársaink egyeztették az adatokat, azt, hogy a fogyasztó milyen összegű szolgáltatást vett igénybe, ezeket az adatokat a szolgáltató cégek biztosították számunkra. Idén ilyen adategyeztetésre nem kerül sor. Mindenki maga dönti el, hogy takarékoskodik-e vagy felhasználja a részére megállapított szociális normát. A számlánkra befizetett pénzt átutaljuk a szolgáltatást nyújtó cégnek. Hangsúlyozom, ellenőrzésre és újraszámolásra nem kerül sor, az ügyfél által befizetett összeg saját számláján marad. Ennek fényében mondom azt, hogy érdemes takarékoskodni. A megállapított, de fel nem használt szubvenciót a következő időszakra is be lehet számítani. Nem az elhasznált gáz mennyiségéről, hanem a szubvenció összegéről van szó. Az olvasók által írt levélben felvetett kérdésre válaszolva szeretném idézni a Miniszteri Kabinet határozatának idevágó részét: Abban az esetben, ha a tényleges felhasználás értéke alacsonyabb, mint a szolgáltatásért megállapított kötelező befizetés összege, a fogyasztók csak a ténylegesen elhasznált energiahordozó árát fizetik ki. A takarékosság eredményeként fennmaradó szubvenció összege, ezen belül a kötelező befizetési összeg, is megmarad, illetve a későbbiekben felhasználható.
Anna KOBÁLY


Comments are closed.