Megtartották a megyei tanács plenáris ülését

Április 5-én Mihajlo  Rivisz elnökletével megtartották a hetedik összehívású Kárpátontúli Megyei Tanács harmadik ülésének  első plenáris ülését. A munkát most sem sikerült zökkenőmentesen elkezdeni. Az ungvári rendőrség ügyeletén jelentették, hogy a Kárpátontúli Megyei Állami  Közigazgatás  és tanács épületében robbanószerkezetet  helyeztek el. A képviselők a tájékoztatás ellenére helyükön maradtak, majd munkához láttak. Az érdemi munka megkezdése előtt néma főhajtással adóztak a „Méltóság forradalma” idején és  az ország keleti  felében  dúló harcokban elesettek emlékének. A megyei tanács vezetője tájékoztatta az egybegyűlteket  az ülések közötti időszakban történt kádercserékről, majd azokról az eseményekről, melyek  az  elmúlt időszakban történtek.

A jelentéstételi időszak alatt a megye vezetői  igyekeztek szorosabbra  fűzni az ukrán-magyar kapcsolatokat, mindenekelőtt Tisza Európai Területi Társulás keretében, minek köszönhetően lehetővé vált az együttműködés a közös  befektetési  művelődési, oktatási, gazdasági, közlekedési, ökológiai, vízgazdálkodási és  infrastrukturális fejlesztési projektek  megvalósítása terén. Március 24-én  Kárpátaljáról hivatalos küldöttség  érkezett Nyíregyházára és részt vett a Tisza Európai Területi Társulás közgyűlésén. A közgyűlésen jóváhagyták a 2015. évi jelentést és mérleget, úgyszintén  elfogadták  a 2016. évi  költségvetést, illetve a Társulás szabályzatát.  Szabóné Cáp Andrea igazgató tájékoztatása szerint  Brüsszel  több millió forintot  biztosít arra, hogy a közeljövőben sor kerülhessen Kisvárdán, illetve Ungváron ezen  intézkedések  prezentálására. Április 19-én  az egyesület Brüsszelben mutatja be a projektet.
Március 30-án a megyei tanácsban Barta József, a Kárpátontúli Megyei Tanács elnökének első helyettese találkozott a svájci Swisscontact alap szakértőjével. A találkozón  részt vett Mihajlo  Szofilkánics,  a megyei tanács munkaügyi és szociális védelmi  állandó szakbizottságának elnöke,  a süketek és rokkantak megyei szervezeteinek képviselői.  A találkozón a megye  vezetőinek a regionális civil érdekképviseleti szervezetekkel való együttműködésének  elmélyítéséről volt szó, mivel a  fogyatékkal élő  emberek  több  szociális támogatást igényelnek.

Sikerült tovább mélyíteni  a regionális együttműködést  a Cseh Köztársasággal. Március 25-én a megyei tanácsban  kibővített értekezletet tartottak a 2016. évi szociális  befektetési  projektek  megvitatásáról. A megye  vezetői  ellenőrzésük alatt tartják  a közös  projektek  végrehajtását. Hasonlóképpen tesz  a csehországi  fél is. A csehországi  küldöttség  két  hivatalos látogatást tervez Kárpátaljára, mely során ellenőrizni fogják a szociális befektetési projektek  végrehajtását. A cseh fél idén 15 projekt finanszírozását vállalta, ebből négy megvalósítása már tavaly elkezdődött. A projektek zömében az oktatási és az egészségügyi ágazatot érintik. Azok megvalósítására a Visocinai országrész  a Viza jótékonysági alapon keresztül 4,6 millió  cseh  koronát, közel 4,5 millió hrivnyát utal ki. Az említett összeg első tétele,  több mint  3 millió  cseh  korona, már áprilisban megérkezik. Az összeg többi  része  várhatóan  júniusban kerül átutalásra. A megyei költségvetésben e projektek végrehajtására 1,5 millió hrivnyát irányoztak elő, ezen felül  még 2,8 millió  kiutalására kell sort keríteni.  Egyértelmű, hogy az előirányzott  pénz  nem elegendő a közös  projektek megvalósításához, ezért  a járási, a községi és városi tanácsoknak is részt kell vállalniuk a finanszírozásból. Megvalósításukhoz maximális erőfeszítésekre lesz szükség.

A napokban a szlovák  féllel  közösen a megyei tanács és  a közigazgatási  hivatal megkezdte  a „Jószomszédi napok” előkészítését  az ukrán  szlovák határon. Az ülések közötti időszakban a megyei tanács költségvetési  bizottsága  elosztotta az állami  büdzséből kapott stabilizációs dotációt, melynek nagyobb részét  az ipari-műszaki  szakképzés kapta, úgyszintén támogatta a visocinai országrésszel  közös  befektetési  projektek finanszírozását.
A megyei vezetés több intézkedést is foganatosított, melyek a legfontosabb gazdasági és szociális fejlesztési problémák megoldására irányulnak. Pénzt utaltak ki a súlyosan beteg emberek gyógykezelésére, a gépkocsiutak javítására és karbantartására, az óvodák  rekonstrukciójára, a kis jövedelmű polgárok megsegítésére.

Az elnöklő röviden tájékoztatott a megyei tanács első negyedévi munkatervének végrehajtásáról. Mihajlo Rivisz még két fontos dologra mutatott rá. Mostantól a megyei tanács a legutóbbi ülésen  jóváhagyott ügyrend szerint  dolgozik és tartja magát  a nyílt  név szerinti  szavazáshoz. Ez azt  jelenti, hogy minden  testületi tag minden napirendi  kérdésben  saját álláspontját  képviseli.

A tanács ügyrendjének megfelelően a képviselők jóváhagyták a harmadik  ülés napirendjét.  Megállapodtak abban, hogy a tanácsülés napirendjére tűzött minden kérdést behatóan megvitatnak a szakbizottságok ülésein és a plenáris ülésen döntenek azokról, meghallgatásra csak a programok végrehajtásáról szóló jelentések kerülnek. A képviselői  interpellációk  Mihajlo Rivisz által történő  ismertetése  után  a megyei  közgyűlés képviselői megvitatták a határozattervezeteket és elfogadták a szükséges határozatokat.

Az ülésen  támogatták  a megyei  tanács végrehajtói  apparátusának protokoláris megbízatását, hogy dolgozza ki  a Novini Zakarpattya lap megreformálásának rendjét, felhatalmazták  a kommunális vállalatok igazgatói kinevezésének és menesztésének jogával, a kommunális  tulajdonban lévő objektumok leltározási tervének  elkészítésével. A plenáris ülésen több fontos határozatot fogadtak el, illetve megszavazták a felsőbb hatalmi szerveknek címzett beadványokat.
A Kárpátontúli Megyei Tanács sajtószolgálata.


Comments are closed.