Megvitatták a községi és nagyközségi tanácsok finanszírozásának kérdését

Február 29-én, hétfőn Vitalij Ljubka, a járási tanács elnökének elnökletével megtartották  a koordinációs tanács ülését, melyen a települések finanszírozásának problémájával  foglalkoztak. A községi polgármestereken kívül az értekezleten részt vett Szegő Ernő, a járási villamos hálózat, valamint Sztepán Nyul, a gázgazdaság vezetője.
Varga Valéria, a járási állami  közigazgatás  pénzügyi  főosztályának vezetője  tájékoztatta az egybegyűlteket arról, hogy közel  hárommillió hrivnya hiányzik a helyi  önkormányzati szervek költségvetésében a munkabérek kifizetésére. Azonkívül  tartozást halmoznak fel az  elhasznált energiahordozókért. Járásunkban az év végéig mindössze hét községi és két nagyközségi tanácson garantált a bérek kifizetése. A járás pénzügyi szakértője kijelentette a költségvetési törvénykönyv egyértelműen kimondja, a helyi önkormányzati szervek finanszírozására a községi  költségvetésből kell sort keríteni.  A járási büdzséből biztosíthatnak  dotációt az óvodák  és kultúrházak  működtetésére. Felajánlotta, hogy a járási költségvetésben képezzenek tartalékot, hogy szükség esetén  kiutalhassák a nélkülözhetetlenné vált összeget.
Az összejövetel  részvevői  megvitatták az oktatási intézményekben a gyermekek étkeztetésének  szervezését  célzó programot, mely a  következő tanácsülés  napirendjére kerül. Vitalij  Ljubka, a járási tanács elnöke hangsúlyozta, közel 10 millió hrivnyára lenne szükség  ahhoz, hogy azt  maradéktalanul finanszírozni tudják. A községi polgármesterek kérték, biztosítsák a kedvezményre jogosult gyermekek étkeztetésének finanszírozását, de sorolják ebbe a kategóriába azon családok gyermekeit is, akik  nehéz  élethelyzetbe kerültek.
Az értekezlet eredményei  alapján úgy  döntöttek,  bizottságot  hoznak létre, melynek munkájába  bevonják a pénzügyi  főosztály, az adóhatóság, a privatizációs osztály, az állami kataszteri  hivatal munkatársait. A bizottság tagjai a grafikonnak megfelelően keresik fel a községeket, hogy  helyben tanulmányozzák  az adott település  költségvetése  feltöltésének  forrásait.
A járási tanács  közleménye alapján.


Comments are closed.