Megvitatták a községi tanácsok költségvetéseinek végrehajtását

Április 13-án értekezletet tartottak a községi és nagyközségi polgármesterek részvételével. Vitalij Ljubka, a járási tanács elnöke és Mihajlo Ruszanyuk, a járási  közigazgatási  hivatal  elnöke a községek  képviselőivel áttekintették a májusra tervezett borfesztivál  lebonyolításának részleteit, foglalkoztak a települések rendezésével és a községi tanácsok költségvetései  végrehajtásának állapotával.
Varga Valéria, a járási  állami  közigazgatás pénzügyi  főosztályának vezetője tájékoztatott arról, hogy a helyi  költségvetéseket egészben  véve  153 %-ra teljesítették, ami  azt jelenti, hogy az  összevont  büdzsébe a tervezettnél 12  millió hrivnyával több  bevétel került átutalásra. A községi tanácsok közül csak a  novoszelicai  helyi  önkormányzat nem teljesítette a  költségvetési  előirányzatot. A többletbevétel ellenére sincs annyi pénz, hogy fedezzék a községi tanácsi dolgozók  munkabérét,  szögezte le  a járás pénzügyi  szakembere.
–A költségvetés tervezésekor elemzéseket végeztünk és megállapítottuk, hogy a 32 községi  tanács  közül mindössze tíz  képes fedezni kiadásait saját bevételeiből. 22 tanácsnak nem jut elegendő pénz az alkalmazottak bérének kifizetésére. A községi tanácsok felében a rendelkezésre álló összeg  alig fedezi a fél évi  kiadásokat, öt helyi  önkormányzati  szervnek  már most  nincs  pénze a bérek kifizetésére. Új  bevételi  forrásokat kell  felkutatni.  Az a közösség, mely nem képes eltartani a helyi önkormányzati szervet, hosszú távon működésképtelenné válik—hangsúlyozta  Varga Valéria.
Vitalij  Ljubka,  a   járási tanács elnöke  elmondta, hogy a járásban  befejezte tevékenységét  az a munkacsoport, mely gyakorlati segítséget nyújtott a községi és  nagyközségi  tanácsok végrehajtó  bizottságainak  a helyi  költségvetés  feltöltésére alkalmas pótlólagos források felkutatásában.
A munkacsoport által kidolgozott javaslatokat a közeljövőben értekezleten ismertetik a települések vezetőivel. A tanácselnök azzal a kéréssel fordult a pénzügyi főosztály munkatársaihoz, tanulmányozzák, van-e lehetőség a nehéz pénzügyi helyzetbe került tanácsok  megsegítésére.
A járási tanács  tájékoztatása alapján.


Comments are closed.