Mihajlo Ruszanyuk: Az államhatalmi szervek és a közösség gyümölcsöző együttműködése a polgári társadalom fejlődésének záloga

Augusztus 3-án a Nagyszőlősi  Járási Állami  Közigazgatás elnöke és a közigazgatási  hivatal  strukturális  alosztályainak vezetői értekezletet tartottak a közigazgatási  hivatal mellett működő társadalmi tanács tagjainak részvételével.
Bevezetőjében Mihajlo Ruszanyuk hangsúlyozta, fontos, hogy szoros együttműködés alakuljon ki az államhatalmi szervek és a helyi közösség között, ugyanis ez az együttműködés tanúskodik a demokratikus polgári társadalom fejlődéséről.
Joszip Draskóci, a társadalmi tanács elnöke rámutatott, amióta megalapításra került és működi a társadalmi tanács, még soha nem volt ilyen szoros és eredményes az együttműködésük az államhatalmi szervvel, mint jelenleg.
Az ülésen a járás polgárai szempontjából fontos kérdéseket tekintettek át. Szó volt a lakásszubvenció folyósításának rendjéről, az ingyen kiváltható és a kedvezményes áron vásárolható gyógyszerek beszerzésének lehetőségeiről. A járási állami közigazgatás szociális védelmi főosztályának és egészségügyi osztályának vezetője részletekbe menően tájékoztatta mindkét  kérdésről az egybegyűlteket.
A járási állami közigazgatás sajtószolgálata.


Comments are closed.