Mihajlo Ruszanyuk: „feladatunk megelőzni a járásban az etnikai alapú konfliktusok kialakulását”

Október 4-én a járási állami közigazgatás elnöke operatív értekezletet tartott, melyen az etnikai alapú konfliktusok kialakulásának megelőzését célzó intézkedéseket tekintették át. Az értekezlet munkájában részt vettek a roma közösségek vezetői, a jogvédő szervek  képviselői, a járási állami közigazgatás szakemberei, a községi tanácsok elnökei.
Az értekezletet megnyitva Mihajlo Ruszanyuk az egybegyűlteknek bemutatta a roma nemzetiségi kisebbség társadalomba történő integrálásának kérdésével foglalkozó tanácsadóit. A közigazgatási hivatal elnökének tanácsadója Bogár Arzén, a szőlősvégardói roma  nemzetiségi kisebbség vezetője és  Botos Marjana pedagógus.
A találkozó részvevői megvitatták és  jóváhagyták  az  etnikai  alapú konfliktusok megelőzését  célzó  intézkedések tervét. Eme intézkedések egyike az esetleges konfliktusok kialakulására  történő operatív reagálás, valamint azon települések rendszeres monitoringja, ahol egy  tömbben él  a roma kisebbség.
A találkozó  részvevői rámutattak,  Szőlősvégardóban és Királyházán a roma telepeken  jó ideje szünetel  a gázszolgáltatás. Hangsúlyozták, lépéseket kell tenniük a roma közösségek vezetőinek annak érdekében, hogy  visszaállítsák  a gázszolgáltatást.  E téren az  első és  legfontosabb lépés, hogy a romák kezdjék el törleszteni  az  elmúlt fűtési idényben felhalmozott tartozásukat.
Mihajlo Ruszanyuk hangsúlyozta, hatékony felvilágosító munkát  kell kifejteni a roma lakosság körében, hogy kezdjék el a tartozások törlesztését, mert a szolgáltató csak ebben az esetben állítja vissza a gázszolgáltatást. A tartozás rendezésével megelőzhetővé  válik  a megfázásos  megbetegedések  kialakulása  a téli időszakban a roma gyerekek és felnőttek körében.
A járási  állami  közigazgatás sajtószolgálata.


Comments are closed.