Óvodát avattak Újakliban

Újakli község polgárai számára a tavasz első napja emlékezetes volt. Ünnepélyes  külsőségek  közepette felavatták a Nevetlenfalui Oktató-nevelő Komplexum  óvodáját, melybe ezentúl 32 kisfiú és kislány részesül megfelelő színvonalú oktatásban és nevelésben. Az intézmény ünnepélyes megnyitójára vendégek érkeztek. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Mihajlo Ruszanyuk, a Nagyszőlősi Járási Állami Közigazgatás elnöke, Dánics Éva elnökhelyettes, Vaszil Beleny, a járási állami  közigazgatás oktatás-, ifjúság és  sportügyi főosztályának vezetője, Olena  Karpinec módszerész, Oroszi József, Nevetlenfalu  polgármestere, Király Kálmán és  Udud  János járási tanácsi  képviselők, valamint  sokan  mások. A kedves vendégeket a kicsinyek kenyérrel és sóval köszöntötték.
–Az országban tapasztalható nehéz gazdasági helyzet és az egyre súlyosbodó pénzhiány, az oktatási ágazat fejlesztésére fordítható összeg drasztikus csökkenése ellenére e csodálatos új óvoda megnyitójának részesei lehetünk. Településünk életében ez fontos esemény, hiszen óvodája sosem volt a falunak. Hálás köszönetemet tolmácsolom a közigazgatási  hivatal, a járási tanács és az  oktatási főosztály vezetőinek, akik támogatták  elképzelésünk megvalósítását és  megértést tanúsítottak  problémánk  iránt.  Kivették  a részüket a munkából  a gyerekek  szülei is, akik mindent megtettek azért,  hogy korszerű és szerethető intézményben nevelkedhessenek—hangsúlyozta ünnepi  köszöntőjében  Bakacs Jolán, a  Nevetlenfalui  Oktató-nevelő  Komplexum igazgatónője.—Tisztában vagyunk  azzal, hogy a szülők a legféltettebb kincsüket bízzák ránk. Ránk hárul a felelősség attól a pillanattól kezdve, hogy  átlépték  az intézmény  küszöbét. Az egyén jellemének  formálásában fontos  szerepet  játszik a nevelés. A magam és kollégáim nevében  ígérhetem,  maximális  erőfeszítéseket teszünk annak érdekében, hogy ezek a kisfiúk és kislányok  az  ország méltó  polgáraivá  váljanak.
–Az Európai Unió határán nem egyszerűen csak egy óvodát, hanem iskolai-óvodai komplexumot nyitottunk.  A szülők abban a biztos tudatban kísérhetik el az intézménybe szemük  fényét, hogy itt melegben, kényelemben, komfortos körülmények között játszhatnak, nevelkedhetnek, az első osztályosok pedig elsajátíthatják a tananyagot. Míg másutt az  optimizáció mögé bújva átfogó leépítéseket foganatosítanak, mi új tanintézményt avatunk e távoli kisközségben. Higgyék el, sokan irigykednek most önökre. Nem értek egyet azokkal, akik szerint nem érdemes iskolát és óvodát építeni, mert nem biztosít gazdasági hasznot. Ez az a két intézmény, mely hozzájárul a gazdasági fejlődéshez, hiszen a szülő az óvodába küldve gyermekét munkát vállalhat, pénzt kereshet a család számára, nem mellesleg adót fizet. A legjövedelmezőbb vállalkozás pénzt fektetni a gyerekek nevelésébe,  hiszen ők  jelentik a jövőt. Taníttatásuk nem kidobott pénz—fejtette ki véleményét Mihajlo Ruszanyuk, a Nagyszőlősi Járási Állami Közigazgatás elnöke és üdvözölte a gyerekeket, szüleiket, a pedagógusokat és  óvodapedagógusokat  eme  örömteli esemény alkalmából.
Szívélyes jókívánságait és köszönetét  tolmácsolta Oroszi József, Nevetlenfalu  polgármestere, Okszána Juhász, az  óvoda  vezetőnője, Marjana Kljáva  édesanya. Román Scserbán pravoszláv lelkipásztor felszentelte az új épületet. Az iskolások és  óvodások  verses-dalos  összeállítással ajándékozták meg a vendégeket.
Miután Mihajlo Ruszanyuk átvágta a szimbolikus szalagot, az egybegyűltek beléptek az új  épületbe és megtekintették azt. A kisfiúk és kislányok  rövid idő alatt  birtokba vették a tágas termeket, melyekben ezentúl  hétköznapjaikat töltik.
Natália KOBÁLY


Comments are closed.