Petei Judit: „A kárpátaljai nők a hegyeket is képesek megmozgatni”

A közelmúltban megalakult és rövidesen megkezdi érdemben működését a Kárpátaljai Magyar Vállalkozónők Egyesülete. Annak elnökévé a járásunkban és a vidékünkön is  jól ismert üzletasszonyt, Petei Juditot választották, akitől aziránt érdeklődtünk, honnan származott az  egyesület  megalapításának ötlete és mivel fognak  foglalkozni.  A célokról, a legfontosabb lépésekről, az egyesület  jövőbeni  tevékenységéről Petei Judit elnök asszony az alábbiakat nyilatkozta:

–Folyamatban van az egyesület hivatalos bejegyeztetése. Megalapítottuk az elnökséget, megválasztottuk a társelnököket, akikre munkám során mindig számíthatok. Ami az egyesület létrehozásának előtörténetét illeti, az ötlet és a kezdeményezés Magyarország Külügyminisztériumától és az Ungvári Főkonzulátustól és a KMKSZ-től származik. Az elképzelés megvalósítását megelőzően  több találkozót tartottunk, melyeken részt vettek a magyarországi  diplomaták,  dr. Horváth Viktória kiemelt külgazdasági kezdeményezésekért felelős nagykövet, Buhajla József ungvári, Szalipszki Endre beregszászi főkonzul, közösen gondolkodtunk azon, hogyan lehetne az  ötletet realizálni. Sikerült közös nevezőre jutni, megértettük, szükség van  hasonló  egyesület  létrehozására. Bárhogy nézzük és bárhogy is értékeljük  a dolgokat, a nők óriási terhet cipelnek vállukon az élet minden területén. Hasonló civil szervezetek működnek Magyarországon, Szerbiában, Horvátországban, a vállalkozónők egyesülete mindenütt eredményes munkát fejt ki  hosszú évek óta.
A nők szerepe a vállalkozásfejlesztésben témájú konferenciát  Nagydobronyban tartottuk meg, ott került sor az  egyesület  megalapítására. A magyar külügyi tárca úgy szervezte meg a konferencia munkáját, hogy a felszólalók ismertették azokat az innovációs programokat, melyek új lehetőségeket és nagyobb teret biztosítanak a nőknek. A konferencián javasolt programok képezik a vállalkozónők egyesülete munkájának alapját, annak ismertetésére fogunk  törekedni. Meggyőződésem, az európai gyakorlatot eredményesen tudjuk alkalmazni Kárpátalján, az Európai Unió szomszédságában. Nem mellesleg, lányaink és asszonyaink különlegesek, ha az élet megköveteli, akár a hegyeket is megmozgatjuk.
Az egyesület tömöríti azokat a nőket, akik  vállalkozásokat vezetnek, de szívesen látjuk azokat is, akik a közeljövőben szeretnék realizálni magukat ebben az ágazatban. Sokan jelezték, hogy szívesen csatlakoznának egyesületünkhöz. Ez mindenekelőtt annak tudható be, hogy manapság nem könnyű vállalkozónak lenni, az a nő, aki már ért el eredményt, maximális erőfeszítéseket tesz az elértek megőrzése és további gyarapítása érdekében. Mindannyian szívesen megosztjuk tudásunkat és tapasztalatunkat, tanácsokkal látjuk el  a fiatalokat, hogy a most indulók ne kövessenek el hibákat. Nekik, így sokkal könnyebb lesz eredményt produkálni, mint azoknak, akik 10 és több évvel ezelőtt önerőből vágtak bele, majd járták végig  a fejlődés különböző szakaszait, küzdötték le az akadályokat.
Az egyesület képviselői Kárpátalja legkülönbözőbb részeiből, ezen belül  még az  olyan távoli  járásokból is érkeztek, mint a rahói, técsői vagy az ökörmezői. Láttuk, hogy a magyar nők nagy része  máig megőrizte identitását, nem intett búcsút  szülőföldjének, helyette  kitartóan munkálkodik e vidék gazdasági felvirágoztatása érdekében. A vállalkozónők egyesületének  célja mindennemű támogatást megadni azoknak, akik üzleti vállalkozás beindításában  gondolkodnak vagy szeretnék fejleszteni, bővíteni a meglévőt csak azért, hogy helyben, Kárpátalján tudjanak boldogulni az emberek, ne kelljen külföldre vándorolniuk. Tevékenységükkel elősegítik a magyar kisebbség  szülőföldön maradását, ugyanakkor részt vesznek Kárpátalja gazdasági fellendítésében. Meggyőződésem, hogy az egyesület tagjainak száma növekedni fog, mert sokan látnak  lehetőséget abban. Következő lépésként konferenciákat tartunk Kárpátalján és külföldön egyaránt, igyekszünk  együttműködést kialakítani, ami lehetővé teszi a vállalkozások fejlesztését. Közös pályázati projekteket dolgozunk ki, illetve nyújtunk be, ami a vidék gazdasági  fellendítését segíti elő.
A történelem ismétli önmagát. Emlékszem az 1990-es évek  végén és a 2000. évek elején, amikor  konzervgyárakat indítottunk be, rendszeresen végigjártuk a falvakat és kértük  az embereket, foglalkozzanak földműveléssel és zöldségfélék termesztésével helyben, ne külföldön  keressék boldogulásukat. Ezek a feldolgozó  vállalatok annak idején eredményesen  működtek, de aztán a politika a gazdaság kerékkötőjévé vált, földműveseink pedig  tömegesen utaztak külföldre és ott vállaltak munkát. Bízom benne, hogy az  innovációs projektek és a pályázati  programok pozitív lökést adnak a  termelésnek és a  vidék fejlesztésének.
Amikor felajánlották, hogy vállaljam el a Kárpátaljai  Magyar  Vállalkozónők Egyesületének irányítását, a felkérést megtiszteltetésnek vettem, mint azt, amikor 2010-ben megkaptam az állami kitüntetést, a Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjét, mellyel a szomszédos ország kormánya elismerését fejezte ki azért, hogy  több ezer kárpátaljai magyar embernek biztosítottunk munkát a feldolgozó üzemben, melynek tevékenységét 14 évig irányítottam. Az egyesület elnökeként a jövőben igyekszem igazolni a belém vetett bizalmat és lelkiismeretesen végrehajtani a rám  háruló kötelezettségeket. A 24. órában vagyunk, cselekedni kell azért, hogy Kárpátalját demográfiailag, etnikailag megőrizzük olyannak, amilyen volt és amilyen ma is.
Anna KOBÁLY rendezte sajtó alá.


Comments are closed.