Rendelkezés

A járási állami közigazgatás elnökének rendelkezése
A FIZETETT KÖZMUNKÁK SZERVEZÉSÉRŐL 2016-BAN
Kelt  2016. február 2.                Száma 36. Nagyszőlős.
A járási  igazságügyi  főosztály 2016. február 18-án 1/385. számmal regisztrálta be.

Ukrajna „A helyi állami  közigazgatásokról” szóló  törvénye  6. és 39. cikkelyeinek, „A lakosság foglalkoztatásáról” szóló törvény 31. cikkelyének, „Az ideiglenes jellegű, illetve  közmunkák szervezésének rendjéről” szóló szabályzatnak—azt Ukrajna Miniszteri Kabinetje 2013. március 20-i 175. számú határozatában hagyta jóvá–, a nagyszőlősi járásban a lakosság  foglalkoztatását célzó 2017. évig terjedő időszakra szóló programjának megfelelően (a programot a járási  állami  közigazgatás elnöke  2013. február 27-i 62. számú  rendelkezésében, a járási tanács 2013. április 16-i ülésének 333. határozatában hagyta  jóvá), valamint a munkanélküliség csökkentése és a lakosság maximális foglalkoztatása, az ideiglenesen  munka nélkül  maradt polgárok szociális  garanciáinak  biztosítása céljából:
1. Jóvá kell hagyni a közhasznú fizetett közmunkák jegyzékét, mely megfelel a járás territoriális közössége igényeinek és elősegíti annak szociális fejlődését a 2016. évben (mellékelve).
2. Javasolni kell a járási foglalkoztatási  központnak, hozza a helyi  önkormányzati  szervek  tudomására a fizetett közmunkák szervezésének rendjét, kössön megfelelő szerződéseket az önkormányzatokkal az ilyen jellegű  munkák szervezésére és  lebonyolítására.
3. A helyi önkormányzati szerveknek javasolni kell:
3.1. Hozzanak létre munkahelyeket a fizetett közmunkák végzéséhez, biztosítsák a megfelelő munkafeltételeket, nevezzék meg azokat a személyeket, akik felelősek a munkavégzés  során a  dolgozók biztonságának garantálásáért.
3.2. Minden hónap harmadikáig tájékoztassák a járási foglalkoztatási központot azon személyek  számáról, akik részt vettek a fizetett közmunka végzésében, az általuk elvégzett munka terjedelméről, a ledolgozott munkanapokról és az  azért  kifizetett bérekről.
4. A jelen rendelkezés a járási igazságügyi főosztályon történő állami beregisztrálását követően közzététele pillanatától lép hatályba.
5. A rendelkezésé  végrehajtásának ellenőrzésével  Dánics Évát, a járási állami közigazgatás elnökhelyettesét kell megbízni.
Mihajlo RUSZANYUK,
a járási állami közigazgatás elnöke.
A jelen rendelkezés mellékleteivel megismerkedhetnek a Nagyszőlősi Járási Állami Közigazgatás hivatalos honlapján.


Comments are closed.