Szerencsére, unokám nem olvas törvényeket

Egyik unokám szeptember elsején a városi 3. számú magyar tannyelvű középiskolában kezdte meg tanulmányait.  Aznapra szabadságot vettem ki, hogy jelen lehessek a tanévnyitó  ünnepségen, hiszen idősebb unokámat is  elkísértem az első csengő ünnepére. Ő második osztályos és a városi 4. számú iskolában tanul. Az ünnepség szép volt, kis unokám verset  szavalt, méghozzá magyarul és hibátlanul, egész idő alatt „férfiasan” viselkedett. Figyelve az ünnepségen megjelent szülőket, valamennyien örültek a pillanatnak, a nagypapák és nagymamák a meghatottságtól könnyeikkel küszködtek.
Alig kezdődött el a tanév, az ukrán parlament elfogadta a törvényt, mely érinti, sőt sérti a  nemzeti kisebbségek nyelvén tanulókat, ezen belül unokám  jogait, akinek anyai ági  felmenői  tősgyökeres magyarok voltak. Az oktatásról szóló új törvényről van szó, mely az ország  Alkotmányának  legalább hat cikkelyét  sérti. Ha veszik a fáradságot és utána olvasnak láthatják, hogy az új oktatási törvény szembe megy az  ország Alaptörvényének  1., 3., 10., 22., 23., 53. cikkelyeiben foglaltakkal. Ez nem méltó egy magát demokratikus, szociális, szuverén, jogállamnak nevezett ország  törvényhozásához.
A járási lapban annak idején jelentettem meg írásokat a nyelvhasználattal, az ukrán identitástudattal kapcsolatban. Meggyőződésem nem kötelezni kell az  embereket az állami nyelv használatára és tiszteletére, hanem szívvel és lélekkel együtt kell élni Ukrajnával,   gondolkodni és  gondoskodni kell hazánkról, Ukrajnáról, eközben pedig teljesen mindegy, milyen nyelven beszélünk. Ha ezt meg tudjuk tenni, akkor szükségtelenek a szigorú, a nemzeti kisebbségek jogait csorbító törvények. Munkámból eredően szorosan együttműködöm a járási tanácsi képviselőkkel. A fegyelmezettségük, a hivatástudatuk kívánnivalót hagy maga után. Még kevésbé fegyelmezettek a Tisztelt Házban helyet foglaló honatyák. Ahelyett, hogy az ország ügyeit vinnék előre, olyan  törvényeket szavaznak meg, melyek sértik a nemzetiségi kisebbségek jogait. Bármilyen nemes cél vezérelte őket, döntésük  hibás volt. Még szerencse, hogy unokám, sem annak szülei nem igazán olvassák az oktatási törvényeket.
Mihajlo Rebrik, Nagyszőlős.


Comments are closed.