Továbbra is megoldatlan az utasok kedvezményes szállításának és a kiadások megtérítésének kérdése

Hétfőn a Kárpátontúli Megyei Állami Közigazgatásban értekezletet tartottak, melyen részt vettek „A gépkocsi fuvarozók megyei szervezete” civil képződmény képviselői, a gépkocsi fuvarozók szakszervezete megyei bizottságának, az útgazdálkodási vállalatok munkatársai, a megyei közigazgatás lakás-kommunális gazdasági, építészeti és infrastrukturális, pénzügyi és szociális védelmi állami ügyosztályának képviselői. Az értekezletet Iván Durán, a megyei állami közigazgatás elnökének első helyettese vezette.

A legfontosabb napirendi kérdés az volt hogyan lehetne a megyében biztosítani a polgárok kedvezményes szállítását, tudniillik máig szabályozatlan a kérdés arra vonatkozóan, miből kompenzálják a fuvarozó cégeknek a polgárok egyes kategóriája kedvezményes szállításának költségeit.

A civil szervezet és a fuvarozó cégek képviselői tájékoztatták a megyei állami közigazgatás illetékeseit arról, hogy „A Gépkocsi fuvarozók Kárpátontúli Megyei Szervezete” civil képződmény, valamint a gépkocsi fuvarozók szakszervezetének megyei bizottsága együttes elnökségi ülésén határozatot fogadtak el, melynek értelmében a folyó év február 15-étől a helyi érdekű autóbuszokon, az iránytaxikon ideiglenesen—amíg meg nem oldódik a polgárok egyes kategóriája kedvezményes utaztatásáért a fuvarozókat ért veszteség megtérítésével kapcsolatos kérdés–szünetelni fog a kedvezményes menetjegyek kiadása. Ez azt jelenti, hogy az eddig kedvezményesen utazóknak, ezen belül a nyugdíjasoknak meg kell téríteniük a menetjegy teljes árát. Kivételt csupán az alábbi kategória képez:
az I. csoportba tartozó látáskárosultak és az őket kísérő személyek,
az I. csoportba tartozó rokkantak,
a harci cselekmények részvevői, illetve a harci cselekményekben elesett katonák családtagjai,
a II. világháború rokkantjai,
a csernobili katasztrófa következményeinek felszámolásában részt vevő I. és II. csoportba tartozó likvidátorok.

Iván Durán felszólította a fuvarozókat, hogy biztosítsák a kedvezményre jogosult polgárok szállítását. „A finanszírozás hiánya fájdalmasan érinti mind a fuvarozókat, akiknek saját bevételeikből kell fedezniük a kedvezményre jogosultak fuvarozásának költségeit, mind azokat a polgárokat, akik jogosultak ezekre a kedvezményekre”—szögezte le a megyei állami közigazgatás elnökének első helyettese. Úgyszintén elmondta, a Legfelsőbb Tanácsban beregisztrálásra került az a törvénytervezet, mely Kárpátalja számára 35 millió hrivnya kiutalását helyezi kilátásba a kedvezményre jogosult polgárok fuvarozásával kapcsolatos kiadások megtérítésére. „A kérdést csak úgy lehet megoldani, ha elfogadják a módosításokat az állami költségvetésben”, jelentette ki Iván Durán.

Rámutatott, amíg a helyzet nem rendeződik, a fuvarozó vállalatoknak lehetőleg kerülniük kell a konfliktushelyzeteket az utasokkal.
A megyei állami közigazgatás sajtószolgálata.


Comments are closed.